Uaktualnianie programu iPhoto '11 do wersji 9.0.1 przed konwersją biblioteki

Dowiedz się, jak uaktualnić program iPhoto '11 do wersji 9.0.1 przed konwersją biblioteki.

Zanim będzie można korzystać z dotychczas używanej biblioteki programu iPhoto w programie iPhoto '11, należy ją przekonwertować. Należy to zrobić przy pierwszym otwarciu biblioteki w programie iPhoto '11. W skrajnie rzadkich przypadkach nieprzestrzeganie poniższych zaleceń podczas procesu konwersji może doprowadzić do utraty danych. W tym artykule opisano różne problemy, które mogą wystąpić podczas konwersji biblioteki, i zamieszczono porady pozwalające uniknąć utraty danych.

Przed uaktualnieniem

Proces konwersji biblioteki jest zasadniczo bezpieczny i niezawodny, jednak zawsze warto wykonać kopię zapasową biblioteki na wypadek nieprzewidzianych problemów. Należy pamiętać, że pełna konwersja bardzo dużej biblioteki może zająć sporo czasu, nawet godzinę lub więcej.

Przed przeprowadzeniem uaktualnienia do programu iPhoto ’11 zaleca się wszystkim klientom pobranie i zainstalowanie uaktualnienia oprogramowania iPhoto 9.0.1:

  • Z menu Apple () wybierz polecenie Uaktualnienia i sprawdź dostępność uaktualnienia iPhoto 9.0.1. Uaktualnienie iPhoto 9.0.1 można również pobrać ręcznie, klikając tutaj. Postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zainstalowania uaktualnienia iPhoto 9.0.1, a następnie ponownie otwórz program iPhoto '11, aby dokończyć proces uaktualniania.

Program iPhoto '11 niespodziewanie kończy działanie podczas konwersji biblioteki

Jeśli program iPhoto niespodziewanie zakończy działanie w trakcie uaktualniania, przed ponowną próbą konwersji biblioteki najpierw sprawdź, czy zostało zainstalowane uaktualnienie oprogramowania iPhoto 9.0.1:

  • Z menu iPhoto wybierz polecenie iPhoto, aby wyświetlić numer wersji programu.

Jeśli po niespodziewanym zakończeniu działania programu zostanie podjęta druga (lub trzecia) próba konwersji biblioteki, a nie zainstalowano uaktualnienia oprogramowania iPhoto 9.0.1, nie należy wymuszać zamknięcia programu w trakcie uaktualniania. Jeśli oprogramowanie niespodziewanie zakończy działanie, przy kolejnych otwarciach program iPhoto może pozornie przestać reagować na polecenia w trakcie konwersji. W takim przypadku zaleca się klientom zaczekanie na pojawienie się paska postępu konwersji. W przypadku bardzo dużych bibliotek program iPhoto '11 może przez kilka minut wyglądać na nieaktywny, zanim pojawi się pasek postępu — w tym czasie nie należy wymuszać zamknięcia programu.

Jeśli wymuszono zamknięcie programu iPhoto '11 w trakcie konwersji biblioteki, nie należy próbować otwierać programu iPhoto '11 ani konwertować biblioteki bez uprzedniego zainstalowania uaktualnienia iPhoto 9.0.1.

Ważne: próba konwersji po wymuszeniu zamknięcia programu może doprowadzić do utraty danych.

Przed ponowną próbą konwersji należy się upewnić, że zostało zainstalowane uaktualnienie oprogramowania iPhoto 9.0.1.

Więcej informacji

Jeśli nadal występują problemy z konwersją biblioteki programu iPhoto '11, należy się skontaktować ze wsparciem AppleCare w celu uzyskania dalszej pomocy.

Data publikacji: