Używanie wyświetlacza Papenmeier Braillex Trio za pomocą funkcji VoiceOver

Używając wyświetlacza brajlowskiego Papenmeier Braillex Trio za pomocą funkcji VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, możesz stosować następujące polecenia klawiszowe.

Aby mieć pewność, że wyświetlacz korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu 1 skok w lewo lub 2 skoki w lewo
Przejście do następnego elementu 1 skok w prawo lub 2 skoki w prawo

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła 1 skok w górę lub 2 skoki w górę
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła 1 skok w dół lub 2 skoki w dół

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania stanu
Przesunięcie znaków brajlowskich w lewo Lewy klawisz naciskany kciukiem, lewy klawisz przedni lub lewy klawisz tylny
Przesunięcie znaków brajlowskich w prawo Prawy klawisz naciskany kciukiem, prawy klawisz przedni lub prawy klawisz tylny

Dowiedz się więcej

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: