iPod nano (6. generacji): informacje o funkcji usypiania/budzenia iPoda nano

iPod nano (6. generacji) w inteligentny sposób zarządza czasem pracy baterii i czasem odtwarzania. W tym artykule omówiono działanie funkcji usypiania/budzenia iPoda nano (6. generacji).

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli iPod nano jest wstrzymany i zostanie naciśnięty przycisk usypiania/budzenia w celu wyłączenia ekranu, wywoła to następujące działanie:

  • Przez 36 godzin od naciśnięcia przycisku usypiania/budzenia i wyłączenia ekranu iPod nano będzie w trybie gotowości i zostanie szybko wybudzony w razie ponownego naciśnięcia przycisku usypiania/budzenia.
  • Jeśli w ciągu 36 godzin w trybie gotowości nie nastąpią żadne działania, iPod nano wyłączy się automatycznie. Naciśnięcie przycisku usypiania/budzenia po wyłączeniu iPoda nano spowoduje włączenie urządzenia i wyświetlenie głównego ekranu początkowego.

Uwaga: wstrzymanie iPoda nano to sytuacja, w której nie jest odtwarzana żadna muzyka ani radio FM i nie jest aktywna sesja krokomierza.

Więcej informacji

  • Dowiedz się, jak całkowicie wyłączyć iPoda nano (6. generacji).
  • W pełni naładowany iPod nano umożliwia odtwarzanie muzyki nawet przez 24 godziny.
  • Jeśli odtwarzanie muzyki zostaje zatrzymane w momencie wyłączenia się ekranu, zapoznaj się z treścią tego artykułu.
Data publikacji: