Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.6.8

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.6.8.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

QuickTime 7.6.8

 • QuickTime

  Identyfikator CVE: CVE-2010-1818

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w formancie ActiveX programu QuickTime ActiveX istnieje błąd dotyczący sprawdzania poprawności danych wejściowych. Do tego formantu ActiveX można przekazać opcjonalny parametr _Marshaled_pUnk w celu podania konkretnej liczby całkowitej, która później będzie traktowana jako wskaźnik. Odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu. Ten problem rozwiązano przez ustawienie ignorowania parametru _Marshaled_pUnk. Ten problem nie występuje na komputerach z systemem Mac OS X. Problem zgłosił użytkownik HBelite pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy TippingPoint.

 • QuickTime

  Identyfikator CVE: CVE-2010-1819

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie obrazu ze złośliwie spreparowanego katalogu może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w przeglądarce obrazów QuickTime istnieje błąd dotyczący przeszukiwania ścieżek. Jeśli osoba atakująca umieści złośliwie spreparowany plik DLL w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik obrazu, otwarcie tego pliku obrazu w przeglądarce obrazów QuickTime może spowodować wykonanie dowolnego kodu. Ten problem rozwiązano przez usunięcie bieżącego katalogu roboczego ze ścieżki wyszukiwania plików DLL. Ten problem nie występuje na komputerach z systemem Mac OS X. Problem zgłosił Haifei Li z grupy badawczej FortiGuard Labs firmy Fortinet.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: