Włączanie trybu Tylko aktywacja w programie iTunes

Jeśli Twoja instytucja edukacyjna lub firma potrzebuje skonfigurować i aktywować wiele telefonów iPhone, iPadów lub iPodów touch, użyj trybu Tylko aktywacja w programie iTunes.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemu w firmach i szkołach. Jeśli nie jesteś administratorem, uzyskaj więcej informacji o aktywacji dla użytkowników indywidualnych.

Tryb Tylko aktywacja jest przeznaczony dla firm i instytucji edukacyjnych, które nie mogą aktywować urządzeń bezprzewodowo i muszą używać w tym celu programu iTunes. Tryb Tylko aktywacja wyłącza w programie iTunes opcje synchronizowania i tworzenia kopii zapasowych każdego urządzenia. 

Przed wykonaniem czynności opisanych w tym artykule upewnij się, że masz najnowszą wersję programu iTunes.

Włączanie trybu Tylko aktywacja

Na komputerze Mac

1. Zamknij program iTunes.

2. Kliknij kolejno opcje Programy > Narzędzia.

3. Otwórz program Terminal i wpisz polecenie:

defaults write com.apple.iTunes StoreActivationMode -integer 1

4. Naciśnij klawisz Enter.

Na komputerze PC

1. Zamknij program iTunes.

2. Otwórz okno wiersza polecenia.

3. W wierszu polecenia wpisz:

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt StoreActivationMode 1

4. Naciśnij klawisz Enter.

System iOS 10 lub nowszy wymaga programu iTunes w wersji 12.5 lub nowszej uruchomionego w systemie Windows 7, Windows 8 lub Windows 10.

Wyłączanie trybu Tylko aktywacja

Jeśli program iTunes działa w trybie Tylko aktywacja, przy próbie synchronizacji telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch może pojawić się następujący komunikat:

„[Nazwa urządzenia] został już aktywowany. Możesz go teraz odłączyć”.

Aby zsynchronizować urządzenie lub utworzyć archiwum, wyłącz tryb Tylko aktywacja.

Na komputerze Mac

Otwórz program Terminal i wpisz polecenie:

defaults write com.apple.iTunes StoreActivationMode -integer 0

Na komputerze PC

Otwórz okno wiersza polecenia i wpisz:

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt StoreActivationMode 0

 

Data publikacji: