iPod nano (6. generacji i nowszy): korzystanie z funkcji VoiceOver

Dzięki funkcji VoiceOver elementy widoczne na ekranie są opisywane na głos. Pozwala to na korzystanie z iPoda nano (6. generacji) bez konieczności widzenia ekranu.

Odczytywanie przez funkcję VoiceOver odbywa się w języku określonym w ustawieniach dostępności na iPodzie. Funkcja ta jest dostępna w wielu językach, choć nie we wszystkich.

Funkcja VoiceOver opisuje dany element na ekranie w momencie zaznaczenia go. Gdy zaznaczysz element, zostaje on otoczony czarnym prostokątem, a funkcja VoiceOver odczytuje nazwę tego elementu lub opisuje go. Ten otaczający prostokąt jest określany jako kursor funkcji VoiceOver. Gdy zaznaczysz tekst, funkcja VoiceOver odczyta go. Gdy zaznaczysz element sterujący (na przykład przycisk lub przełącznik), funkcja VoiceOver może opisać czynność wykonywaną za jego pomocą lub podać wskazówkę (na przykład „stuknij dwukrotnie, aby otworzyć”).

Aby skonfigurować funkcję VoiceOver

 1. Na ekranie początkowym stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne.
 2. Stuknij kolejno opcje Dostępność > VoiceOver.
 3. Stuknij przełącznik w celu włączenia funkcji VoiceOver.
  VoiceOver zmienia gesty sterujące iPodem
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym stuknij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Jeśli przez 15 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, komunikat zniknie, a funkcja VoiceOver pozostanie wyłączona. Zostanie odtworzone powiadomienie o tym, że funkcja VoiceOver jest wyłączona.

Kiedy funkcja VoiceOver jest włączona, do obsługi iPoda nano jest stosowany inny zestaw gestów. Aby w tym momencie wyłączyć funkcję VoiceOver, stuknij dwukrotnie dwoma palcami w celu wyłączenia przełącznika. Po wyjściu z ekranu musisz za pomocą gestów VoiceOver powrócić do odpowiedniego ustawienia i wyłączyć funkcję.

Aby wyłączyć funkcję VoiceOver na iPodzie nano za pomocą gestów funkcji VoiceOver

Na ekranie początkowym przesuwaj dwoma palcami w lewo lub w prawo do momentu zobaczenia lub usłyszenia komunikatu „Strona 2 z 2” na iPodzie nano (7. generacji) lub komunikatu „Ustawienia” na iPodzie nano (6. generacji).
Jeśli kolejność ikon została zmieniona lub dostępne są więcej niż cztery ekrany początkowe, może zostać wypowiedziana inna opcja.

 1. Przesuwaj jednym palcem po ekranie, aż usłyszysz opcję Ustawienia.
 2. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć ekran Ustawienia.
 3. Przesuwaj palcem w górę lub w dół ekranu, aż usłyszysz lub zobaczysz komunikat Ogólne, a następnie stuknij dwukrotnie.
 4. Przesuwaj palcem w górę lub w dół ekranu, aż usłyszysz lub zobaczysz komunikat Dostępność, a następnie stuknij dwukrotnie.
 5. Przesuwaj palcem w górę lub w dół ekranu, aż usłyszysz lub zobaczysz komunikat VoiceOver, a następnie stuknij dwukrotnie.
 6. Stuknij dwukrotnie, gdy usłyszysz komunikat „Przełącznik VoiceOver włączony”.
 7. Zostanie odtworzony komunikat „Opcja VoiceOver wyłączona” potwierdzający zmianę ustawienia. Od tego momentu można używać standardowych gestów do obsługi iPoda nano.

Uwaga: funkcję VoiceOver można również wyłączyć przez wyzerowanie iPoda.

Gesty funkcji VoiceOver

Kiedy funkcja VoiceOver jest włączona, do obsługi iPoda nano służą następujące gesty:

Działanie Sposób wykonania
Czytanie ekranu od góry Przesuń dwoma palcami w górę.
Czytanie ekranu od bieżącego zaznaczenia Przesuń dwoma palcami w dół.
Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia Stuknij jednym palcem w ekran.
Zaznaczenie elementu wskazanego kursorem VoiceOver Stuknij jednym palcem w ekran.
Aktywowanie elementu wskazanego kursorem VoiceOver Stuknij dwukrotnie jednym palcem.
Przewinięcie w lewo o jedną stronę Przesuń dwoma palcami w prawo.
Przewinięcie w prawo o jedną stronę Przesuń dwoma palcami w lewo.
Przewinięcie listy lub menu o jeden ekran w górę Przesuń jednym palcem w dół.
Przewinięcie listy lub menu o jeden ekran w dół Przesuń jednym palcem w górę.
Rozpoczęcie lub wstrzymanie bieżącej czynności Stuknij dwoma palcami.
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości zaznaczonego elementu sterującego Przesuń w górę lub w dół jednym palcem.
Powrót na ekran początkowy Stuknij dwukrotnie jednym palcem i przytrzymaj.

Więcej informacji

Data publikacji: