Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 10

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie iTunes 10.

Ten dokument zawiera informacje na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 10, który można pobrać i zainstalować za pośrednictwem preferencji funkcji Uaktualnienia programów lub witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iTunes 10

 • WebKit

  Identyfikatory CVE: CVE-2010-1780, CVE-2010-1782, CVE-2010-1783, CVE-2010-1784, CVE-2010-1785, CVE-2010-1786, CVE-2010-1787, CVE-2010-1788, CVE-2010-1789, CVE-2010-1790, CVE-2010-1791, CVE-2010-1792, CVE-2010-1793

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wiele luk w zabezpieczeniach oprogramowania WebKit.

  Opis: oprogramowanie WebKit dla systemu Windows zostało uaktualnione w celu uwzględnienia poprawek zabezpieczeń zawartych w przeglądarce Safari 5.0.1. Dalsze informacje są dostępne pod adresem http://support.apple.com/kb/HT4276?viewlocale=pl_PL

 • WebKit

  Identyfikator CVE: CVE-2010-1807

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi typów danych zmiennoprzecinkowych przez oprogramowanie WebKit istnieje błąd dotyczący sprawdzania poprawności danych wejściowych. Odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur sprawdzania poprawności wartości zmiennoprzecinkowych. W przypadku systemu Mac OS X ten problem został rozwiązany w przeglądarkach Safari 5.0.2 i Safari 4.1.2. Problem zgłosił Luke Wagner z firmy Mozilla.

 • WebKit

  Identyfikator CVE: CVE-2010-1806

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: procedury obsługi elementów ze stylami wykonawczymi przez oprogramowanie WebKit zawierają błąd dotyczący używania po zwolnieniu. Odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi wskaźników obiektów. W przypadku systemu Mac OS X ten problem został rozwiązany w przeglądarkach Safari 5.0.2 i Safari 4.1.2. Problem zgłosił użytkownik wushi z grupy team509 w ramach programu Zero Day Initiative firmy TippingPoint.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: