Udostępnianie firmie Apple danych analizy, diagnostyki i użycia

Apple prosi klientów o pomoc w ulepszaniu systemu iOS przez dostarczanie od czasu do czasu danych analizy, diagnostyki i użycia. Apple zbiera te informacje w sposób anonimowy.

System iOS 10 lub nowszy

Jeśli masz system iOS 10.3 lub nowszy, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Prywatność, przewiń w dół i stuknij opcję Analizy albo Analizy i ulepszenia. Następnie stuknij opcję Udostępniaj Analizy iPhone'a i Apple Watch.

iPhone z wyświetlonymi opcjami Analizy i ulepszenia, z włączoną opcją Udostępniaj Analizy iPhone’a i Apple Watch.

Jeśli masz system iOS 10 lub nowszy (do wersji iOS 10.2), wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Diagnostyka i użycie, po czym wybierz opcję Wysyłaj automatycznie lub Nie wysyłaj.

Dowiedz się, jak zarządzamy Twoimi danymi

Systemy iOS 8 oraz iOS 9

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Diagnostyka i użycie, po czym wybierz opcję Wysyłaj automatycznie lub Nie wysyłaj.

Po włączeniu opcji Wysyłaj automatycznie pojawi się dodatkowa opcja Udostępniaj deweloperom. Pozwala ona firmie Apple na przesyłanie danych o aplikacjach oraz statystyk ich użycia deweloperom, którzy mogą dzięki temu ulepszać swoje oprogramowanie.

Systemy iOS 5, iOS 6 i iOS 7

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > Diagnostyka i użycie, po czym wybierz opcję Wysyłaj automatycznie lub Nie wysyłaj.

System iOS 4 lub starszy

Domyślnie wyrażenie zgody na przekazywanie tych informacji jest jednorazową decyzją. Aby zmienić tę decyzję, można za pomocą programu iTunes wyzerować ostrzeżenia dotyczące urządzenia z systemem iOS 4 lub starszym.

  1. Podłącz iPada, telefon iPhone lub iPoda touch do komputera PC lub Mac.
  2. Zaczekaj, aż urządzenie pojawi się w sekcji Urządzenia w lewej części okna programu iTunes.
  3. Wybierz urządzenie i kliknij opcję Wyzeruj ostrzeżenia u dołu ekranu podsumowania.

Jeśli nie widać tej opcji, kliknij ikonę urządzenia prawym przyciskiem myszy (na komputerze Mac lub PC) lub kliknij ją z naciśniętym klawiszem Control (na komputerze Mac), a następnie z menu skrótów wybierz polecenie Wyzeruj ostrzeżenia.

Przy następnej próbie synchronizacji po wyzerowaniu ostrzeżeń powinien zostać wyświetlony następujący komunikat:

Aby nie wyrażać zgody i zaprzestać wysyłania do firmy Apple danych diagnostyki i użycia, kliknij przycisk „Nie, dziękuję”.

Jeśli nie widzisz powyższego okna

  1. Odłącz urządzenie od komputera.
  2. Otwórz aplikację na urządzeniu.
  3. Naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go, aż zostanie wyświetlony suwak „wyłącz”, a następnie naciśnij przycisk Początek i przytrzymaj go, aż aplikacja zostanie zamknięta. W przypadku używania systemu iOS 2.x lub starszego naciśnij przycisk Początek i przytrzymaj go, aż aplikacja zostanie zamknięta.
  4. Podłącz urządzenie i zsynchronizuj je z programem iTunes.
  5. Powinny zostać ponownie wyświetlone opcje umożliwiające zaakceptowanie bądź odrzucenie propozycji zbierania informacji diagnostycznych.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: