Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.6.7

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.6.7.


W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

QuickTime 7.6.7

  • QuickTime

    Identyfikator CVE: CVE-2010-1799

    Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

    Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku filmu może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

    Opis: w procedurze rejestrowania błędów przez program QuickTime występuje przepełnienie buforu stosu. Wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku filmu może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu. Ten problem rozwiązano przez wyłączenie rejestrowania danych debugowania. Ten problem nie występuje na komputerach z systemem Mac OS X.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: