Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania iOS 4.0.2 dla telefonu iPhone i iPoda touch

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania iOS 4.0.2 dla telefonu iPhone i iPoda touch, które można pobrać i zainstalować za pomocą programu iTunes.

W tym dokumencie omówiono funkcje zabezpieczeń dostępne w uaktualnieniu oprogramowania iOS 4.0.2 dla telefonu iPhone i iPoda touch, które można pobrać i zainstalować za pomocą programu iTunes.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie oprogramowania iOS 4.0.2 dla telefonu iPhone i iPoda touch

 • FreeType

  Identyfikator CVE: CVE-2010-1797

  Dostępne dla: iOS od 2.0 do 4.0.1 dla telefonu iPhone 3G lub nowszego, iOS od 2.1 do 4.0 dla iPoda touch (2. generacji) lub nowszego

  Zagrożenie: wyświetlenie dokumentu PDF ze złośliwie spreparowanymi czcionkami osadzonymi może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi kodów operacji CFF w programie FreeType występuje przepełnienie buforu stosu. Wyświetlenie dokumentu PDF ze złośliwie spreparowanymi czcionkami osadzonymi może spowodować wykonanie dowolnego kodu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

 • IOSurface

  Identyfikator CVE: CVE-2010-2973

  Dostępne dla: iOS od 2.0 do 4.0.1 dla telefonu iPhone 3G lub nowszego, iOS od 2.1 do 4.0 dla iPoda touch (2. generacji) lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwy kod uruchomiony na koncie użytkownika może uzyskać uprawnienia systemowe.

  Opis: w procedurze obsługi właściwości IOSurface występuje przepełnienie całkowitoliczbowe, w wyniku którego złośliwy kod uruchomiony na koncie użytkownika może uzyskać uprawnienia systemowe. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: