Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu iOS 3.2.2 dla iPada

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu iOS 3.2.2 dla iPada, które można pobrać i zainstalować za pomocą programu iTunes.

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu iOS 3.2.2 dla iPada, które można pobrać i zainstalować za pomocą programu iTunes.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie systemu iOS 3.2.2 dla iPada

 • FreeType

  Identyfikator CVE: CVE-2010-1797

  Dostępne dla: iOS 3.2 i 3.2.1 dla iPada

  Zagrożenie: wyświetlenie dokumentu PDF ze złośliwie spreparowanymi czcionkami osadzonymi może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi kodów operacji CFF w programie FreeType występuje przepełnienie buforu stosu. Wyświetlenie dokumentu PDF ze złośliwie spreparowanymi czcionkami osadzonymi może spowodować wykonanie dowolnego kodu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

 • IOSurface

  Identyfikator CVE: CVE-2010-2973

  Dostępne dla: iOS 3.2 i 3.2.1 dla iPada

  Zagrożenie: złośliwy kod uruchomiony na koncie użytkownika może uzyskać uprawnienia systemowe.

  Opis: w procedurze obsługi właściwości IOSurface występuje przepełnienie całkowitoliczbowe, w wyniku którego złośliwy kod uruchomiony na koncie użytkownika może uzyskać uprawnienia systemowe. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: