Magic Trackpad: znajdowanie numeru seryjnego

Dowiedz się, jak znaleźć numer seryjny gładzika Magic Trackpad.

Numer seryjny znajduje się w kilku miejscach:

  • Na powierzchni produktu
  • Na oryginalnym opakowaniu produktu
  • Na oryginalnym paragonie (lub oryginalnej fakturze)

Na powierzchni produktu

Numer seryjny gładzika Apple Magic Trackpad znajduje się na jego spodzie w pobliżu przycisku zasilania.

Aby zobaczyć numer seryjny, należy odwrócić gładzik Magic Trackpad spodem do góry i położyć go na niepozostawiającej włókien ściereczce lub innej powierzchni ochronnej. Numer seryjny jest wygrawerowany na aluminiowej obudowie w pobliżu ramy, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Położenie numeru seryjnego gładzika Magic Trackpad

Na oryginalnym opakowaniu produktu

Jeśli nadal jest dostępne oryginalne opakowanie produktu, numer seryjny można znaleźć na etykiecie z kodem kreskowym przyklejonej do opakowania.

Na oryginalnym paragonie (lub oryginalnej fakturze)

Niektórzy sprzedawcy mogą umieszczać numer seryjny gładzika Magic Trackpad na paragonie.

Więcej informacji

Numery rejestracyjne AppleCare i numery seryjne produktów sprzętowych firmy Apple mogą zawierać cyfrę „0” (zero), ale nigdy nie zawierają litery „O”.

Dowiedz się, jak znaleźć numery seryjne innych produktów sprzętowych firmy Apple.

Data publikacji: