Jeśli korzystasz z usług FaceTime i iMessage za zaporą sieciową

Z usług FaceTime i iMessage możesz korzystać w większości sieci. Jeśli jednak łączysz się z siecią za zaporą sieciową, może być konieczne włączenie określonych portów.

Niektóre sieci korzystają z zapór sieciowych, by zwiększyć poziom zabezpieczeń. Działanie zapory sieciowej polega na blokowaniu wychodzącego lub przychodzącego ruchu internetowego. Ruch internetowy przez zaporę sieciową odbywa się za pośrednictwem portów. Aby korzystać z usług FaceTime i iMessage za określonymi zaporami sieciowymi, konieczne może być zwrócenie się do administratora sieci z prośbą o włączenie następujących portów:

FaceTime iMessage
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • Od 3478 do 3497 (UDP)
  • 5223 (TCP)
  • Od 16384 do 16387 (UDP)
  • Od 16393 do 16402 (UDP)
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • 5223 (TCP)

W zależności od konfiguracji protokołu NAT routera lub sieci mogą być używane dodatkowe porty do wysyłania i odbierania wideo. Niektóre funkcje routerów, takie jak mapowanie portów, pomijanie protokołu SIP czy dynamiczne otwieranie portów multimediów, mogą zakłócać działanie usług FaceTime oraz iMessage. Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z przekierowaniem portów, skontaktuj się z administratorem sieci.

Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi, zapoznaj się z zalecanymi ustawieniami dla routerów i punktów dostępu Wi-Fi.

 

Usługa FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: