Korzystanie z dokumentów PDF w aplikacji iBooks na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W aplikacji iBooks na urządzeniu z systemem iOS można przeglądać, zapisywać, udostępniać i drukować dokumenty w formacie PDF.

Wyświetlanie dokumentu PDF załączonego do wiadomości e-mail

 1. Otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem w formacie PDF, a następnie stuknij załącznik.
 2. Stuknij ikonę Udostępnij  w lewym dolnym rogu ekranu.
 3. Przewijaj opcje udostępniania, aż zobaczysz opcję „Kopiuj do iBooks”, a następnie ją stuknij.
 4. Dokument PDF zostanie otwarty w aplikacji iBooks. Otwarcie dokumentu PDF za pomocą aplikacji iBooks powoduje automatyczne zachowanie przez aplikację iBooks jego kopii na półce z plikami w formacie PDF.

Wysyłanie pocztą e-mail i drukowanie dokumentów PDF

 1. Otwórz aplikację iBooks.
 2. Stuknij menu w górnej części ekranu i wybierz dokumenty PDF. Zależnie od aktywnego widoku menu może mieć nazwę Wszystkie książki, Książki lub Pliki PDF albo nazwę utworzonej kolekcji.
 3. Stuknij dokument PDF, który chcesz wydrukować lub wysłać pocztą e-mail.
 4. Stuknij ikonę Udostępnij  na górnym pasku menu. W celu wyświetlenia menu może być konieczne jednokrotne stuknięcie dowolnej części ekranu.
 5. Stuknij opcję Drukuj lub Mail, w zależności od tego, co chcesz zrobić.
 6. Jeśli stukniesz opcję Drukuj: wybierz drukarkę AirPrint, zakres stron i liczbę kopii. Następnie stuknij opcję Drukuj.
  Jeśli stukniesz opcję Mail: wpisz adres e-mail, na jaki chcesz wysłać dokument PDF, a następnie dodaj wiersz tematu i treść wiadomości. Następnie stuknij opcję Wyślij.

Więcej informacji

 • Jeśli używasz iCloud z aplikacją iBooks, dokumenty PDF dodane do aplikacji iBooks na urządzeniu z systemem iOS automatycznie pojawiają się w aplikacji iBooks na wszystkich pozostałych Twoich urządzeniach Apple.
 • Dowiedz się więcej o aplikacji iBooks.
Data publikacji: