Zbieranie i wykorzystywanie informacji diagnostycznych w aplikacji iTunes dla systemu Windows

Częścią aplikacji iTunes dla systemu Windows jest program diagnostyczny iTunes. Za pomocą tej aplikacji można identyfikować różne problemy.

Program diagnostyczny iTunes gromadzi i wyświetla informacje o danym komputerze, ale nie umożliwia rozwiązywania problemów. Informacji dostarczonych przez program diagnostyczny iTunes można użyć do identyfikowania problemów. Następnie można skorzystać z artykułów wymienionych w oknie programu diagnostycznego iTunes lub w sekcji Dowiedz się więcej poniżej albo zwróć się o pomoc do doradcy Apple, aby rozwiązać problem.

Uruchamianie programu diagnostycznego iTunes

  1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji iTunes.
  2. Otwórz aplikację iTunes. 
  3. Na pasku menu u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Pomoc > Uruchom diagnostykę.
  4. Wybierz co najmniej jeden z dostępnych testów i kliknij przycisk Dalej.
  5. Uruchom testy. Po zakończeniu każdego testu mogą zostać wyświetlone łącza do artykułów wsparcia, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów.

Zachowywanie wyników

Po zakończeniu testu na ekranie zostaną wyświetlone wyniki.

  • Aby skopiować podsumowanie i użyć go w innym programie, kliknij przycisk Kopiuj do schowka. Następnie możesz wkleić podsumowanie do innego programu lub edytora tekstu.
  • Aby zachować podsumowanie na komputerze, kliknij przycisk Zachowaj. Na komputerze zostaną zachowane dwa pliki: iTunes Diagnostics.rtf i iTunes Diagnostics.spx. Plik RTF możesz wyświetlić w edytorze tekstu. Zarówno jeden, jak i drugi plik możesz udostępnić doradcy Apple.

Pomoc

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: