Mac Pro: informacje o uaktualnieniu audio do komputerów Mac Pro 1.1

Dowiedz się na temat uaktualnienia audio do komputerów Mac Pro 1.1.

Uaktualnienie audio do komputerów Mac Pro 1.1 rozwiązuje problem z nietypowym dźwiękiem, który może dochodzić z komputera Mac Pro podczas korzystania z urządzeń audio FireWire. To uaktualnienie jest przeznaczone dla komputerów Mac Pro (początek 2009 r.) z systemem Mac OS X 10.6.3.

Zamknij wszystkie aplikacje i pobierz uaktualnienie.

 1. Program pobierający umieści obraz dysku z instalatorem w katalogu Pobrane rzeczy lub w miejscu określonym na karcie Ogólne w oknie preferencji przeglądarki Safari (Safari > Preferencje).
 2. Jeśli obraz dysku został pobrany za pomocą przeglądarki Safari, przeglądarka wyświetli powiadomienie, że obraz dysku zawiera aplikację. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
 3. Jeśli w preferencjach przeglądarki Safari jest włączona opcja Otwórz „bezpieczne” pliki po pobraniu, obraz dysku zostanie zamontowany automatycznie.  Jeśli ta opcja jest wyłączona w przeglądarce Safari, kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku, aby go zamontować.

Zainstaluj uaktualnienie.

Uwaga: instalacja wymaga hasła administratora.

 1. Zachowaj wszelkie otwarte dokumenty i zamknij wszystkie inne aplikacje.
 2. Kliknij dwukrotnie plik MacProAudioUpdate1.1.pkg.
 3. Przeczytaj i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  Ważne: podczas uaktualniania nie wyłączaj komputera ani nie zakłócaj jego działania w żaden inny sposób.O stanie uaktualnienia będzie informować pasek postępu.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Ten komputer nie potrzebuje tego uaktualnienia”, komputer nie wymaga uaktualnienia.
 5. Zostanie wyświetlony ekran Instalacja zakończyła się sukcesem. Kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Więcej informacji

Wykonując poniższe czynności, można sprawdzić, czy uaktualnienie zostało już zastosowane:

 1. Z menu Apple () wybierz polecenie Ten Mac.
 2. Kliknij przycisk Więcej informacji, aby uruchomić program Profil systemu.
 3. W sekcji Oprogramowanie w programie Profil systemu wybierz opcję Rozszerzenia. 
 4. Jeśli uaktualnienie zostało pomyślnie zainstalowane, na liście rozszerzeń powinna być widoczna pozycja AppleIntelCPUPowerManagement w wersji 104.3.1.
Data publikacji: