Używanie polecenia sudo w programie Terminal wymaga hasła administratora

Aby wykonać polecenie sudo w programie Terminal na komputerze Mac, należy zalogować się za pomocą konta administratora chronionego hasłem.

Po zalogowaniu się na komputerze Mac za pomocą konta administratora można użyć polecenia sudo w programie Terminal, aby wykonywać polecenia jako inny użytkownik, na przykład jako użytkownik root. Po wprowadzeniu polecenia w programie Terminal pojawi się komunikat z prośbą o podanie hasła do konta. Jeśli nie pamiętasz hasła lub Twoje konto nie jest nim chronione, dodaj lub zmień hasło w preferencjach użytkowników i grup. Można wówczas wykonywać polecenia sudo w programie Terminal.

Terminal nie wyświetla hasła podczas wprowadzania. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe lub puste hasło, polecenie nie zostanie wykonane, a w programie Terminal wyświetli się komunikat z prośbą o ponowne wpisanie hasła.

Data publikacji: