Mac OS X 10.6.3: zbieranie danych diagnostycznych i dotyczących użycia

Dowiedz się na temat zbierania danych diagnostycznych i dotyczących użycia w systemie Mac OS X 10.6.3.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Chcąc stale poprawiać jakość i wydajność swoich produktów oraz usług, firma Apple potrzebuje pewnej pomocy od użytkowników. Począwszy od wersji Mac OS X 10.6.3, system Mac OS X może automatycznie zbierać dane diagnostyczne oraz dotyczące użycia komputera Mac i wysyłać je do firmy Apple w celu analizy. Te informacje są przesyłane do firmy Apple w sposób anonimowy i tylko za wyraźną zgodą użytkownika.

Raporty mogą być wysyłane automatycznie lub ręcznie w przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń diagnostycznych:

 • Nieoczekiwane zamknięcie aplikacji

 • Błąd systemu wymagający ponownego uruchomienia komputera

Raporty diagnostyczne i dotyczące użycia mogą obejmować następujące informacje:

 • Szczegóły dotyczące braku odpowiedzi aplikacji lub systemu, nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji lub błędów jądra

 • Informacje o zdarzeniach na komputerze (na przykład o powodzeniu lub niepowodzeniu określonej funkcji, takiej jak wybudzenie komputera)

 • Informacje o użyciu (na przykład dane dotyczące używania oprogramowania, sprzętu i usług firmy Apple lub innych firm)

Wszystkie raporty zawierają dane techniczne dotyczące sprzętu i oprogramowania komputera, w tym informacje o urządzeniach podłączonych do komputera i wersje systemu operacyjnego oraz aplikacji używanych na komputerze. Raporty diagnostyczne można uzupełnić, dodając do nich komentarze opisujące czynności wykonywane przez użytkownika w momencie wystąpienia problemu. Po wyświetleniu okna dialogowego diagnostyki wystarczy kliknąć trójkątny przycisk rozwijania i wprowadzić komentarz w wyświetlonym polu.

Anonimowość raportów

Wszystkie informacje diagnostyczne i dotyczące użycia są zbierane i wysyłane do firmy Apple w anonimowej formie. Żadne z przesyłanych informacji nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Opcje raportów

Można wybrać dowolną z następujących opcji określających sposób zbierania informacji:

 • Automatyczne wysyłanie raportów
 • Brak raportów
 • Każdorazowe pytanie

Informacja o możliwości wybrania metody zbierania informacji pojawia się w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji, wymuszenia zamknięcia aplikacji przez użytkownika lub konieczności ponownego uruchomienia komputera.

 • Aby wybrać opcję automatycznego wysyłania raportów: gdy pojawi się monit, zaznacz opcję Nie pytaj mnie ponownie i kliknij przycisk Akceptuję. Po skonfigurowaniu automatycznego wysyłania raportów informacje diagnostyczne i dotyczące użycia będą co jakiś czas wysyłane do firmy Apple w anonimowej formie. Automatyczne wysyłanie raportów diagnostycznych i dotyczących użycia jest domyślnie wyłączone. Rozpoczęcie automatycznego zbierania informacji wymaga zgody użytkownika.
   
 • Aby wybrać opcję braku raportów: gdy pojawi się monit, zaznacz opcję Nie pytaj mnie ponownie i kliknij przycisk Nie akceptuję. Żadne raporty nie będą wysyłane do firmy Apple.
   
 • Aby wybrać opcję każdorazowego pytania: gdy pojawi się monit, usuń zaznaczenie opcji Nie pytaj mnie ponownie. Od tej pory za każdym razem, gdy wystąpi jedno z opisanych powyżej zdarzeń diagnostycznych, będzie można zdecydować, czy ma zostać wysłany raport. Nie będą wtedy wysyłane żadne informacje dotyczące użycia.


Zmienianie opcji raportów

Aby zmienić opcje raportów, w dowolnej chwili:

 1. Otwórz narzędzie Konsola dostępne w katalogu Programy/Narzędzia.
 2. Wybierz kolejno opcje Konsola > Preferencje.
 3. W preferencjach programu Konsola usuń zaznaczenia opcji „Automatycznie wysyłaj anonimowe dane diagnostyczne i użytkowe do Apple”.

Po usunięciu zaznaczenia opcji „Automatycznie wysyłaj anonimowe dane diagnostyczne i użytkowe do Apple” nie będzie więcej wyświetlana opcja uaktywnienia automatycznego wysyłania raportów. System będzie nadal pytać o wysłanie danych diagnostycznych w przypadku wystąpienia jednego z wymienionych powyżej zdarzeń diagnostycznych.

Więcej informacji

Uwaga na temat systemu OS X 10.6.3

W systemie Mac OS X 10.6.3 wprowadzono funkcję zbierania informacji dotyczących użycia (na przykład danych dotyczących używania oprogramowania, sprzętu i usług firmy Apple i innych firm). Pierwsze zdarzenie diagnostyczne po zainstalowaniu systemu Mac OS X 10.6.3 spowoduje wyświetlenie monitu o wybranie jednej z opcji raportów (niezależnie od opcji wybranej wcześniej). Po tym monicie żadne informacje nie będą wysyłane do firmy Apple, chyba że użytkownik wybierze opcję wysyłania raportów.
 

Działanie raportów diagnostycznych i dotyczących użycia

Wszystkie informacje diagnostyczne i dotyczące użycia są zbierane i wysyłane do firmy Apple w anonimowej formie. Żadne z informacji przesyłanych do firmy Apple nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Raporty są wysyłane do firmy Apple przy użyciu połączenia internetowego. Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, dane są zachowywane w celu wysłania po ponownym nawiązaniu połączenia z Internetem.

Komputer Mac przechowuje informacje diagnostyczne i dotyczące użycia przez miesiąc od wygenerowania, a następnie je usuwa.
 

Wyświetlanie informacji diagnostycznych i dotyczących użycia

Informacje diagnostyczne i dotyczące użycia wysyłane do firmy Apple w raportach dotyczących problemów można przejrzeć w programie Konsola.

 1. Otwórz program Konsola (w katalogu Narzędzia).
 2. Na pasku narzędzi programu Konsola kliknij opcję Pokaż listę dzienników.
 3. Kliknij trójkątny przycisk rozwijania obok pozycji „Informacje diagnostyczne i użytkowe”, aby wyświetlić tę sekcję.

Uwaga: narzędzie Konsola wyświetla informacje diagnostyczne i dotyczące użycia nawet w przypadku, gdy nie jest wybrana opcja automatycznego wysyłania raportów.

Wpisy SubmitDiagInfo wskazują informacje diagnostyczne i dotyczące użycia wysłane do firmy Apple.

Po zalogowaniu się jako administrator można wyświetlić wszystkie pozycje w tej sekcji. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako administrator, może przeglądać tylko sekcję Raporty diagnostyczne użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa niektóre informacje diagnostyczne i dotyczące użycia związane z systemem są wysyłane tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany administrator.

Zasady ochrony prywatności

Wszystkie informacje diagnostyczne i dotyczące użycia są wysyłane do firmy Apple w anonimowej formie. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad ochrony prywatności firmy Apple, zapoznaj się z Zasadami ochrony prywatności firmy Apple.

Data publikacji: