Korzystanie z usługi Software Update na klientach z różnymi wersjami systemu Mac OS X Server

Dowiedz się, jak korzystać z usługi Software Update na klientach z różnymi wersjami systemu Mac OS X Server.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Wiele klientów z różnymi wersjami systemu OS X może łączyć się z serwerem OS X, na którym działa usługa Software Update Service (usługa uaktualnień oprogramowania), korzystając z takiego samego adresu URL. Zanim przystąpisz do wykonywania czynności z tego artykułu, upewnij się, że na Twoim serwerze uaktualnień oprogramowania jest zainstalowany system Mac OS X Server 10.6.7 lub nowszy. Zapoznaj się z informacjami na temat zgodności usługi Software Update Service dostępnymi na tej stronie, aby się dowiedzieć, które wersje klientów mogą pobierać uaktualnienia z których wersji serwerów.

Wykorzystanie profilu konfiguracji

Serwer uaktualnień oprogramowania można wskazać klientom przy użyciu profilu konfiguracji (np. utworzonego w narzędziu Profile Manager). Przy dodawaniu danych takiego serwera do profilu podaj adres URL w następującej formie:

http://su.example.com:8088/index.sucatalog

Ciąg su.example.com zastąp w pełni kwalifikowaną nazwą hosta Twojego serwera uaktualnień oprogramowania.

Więcej informacji na temat tworzenia profilu konfiguracji znajdziesz w pomocy narzędzia Profile Manager.

Managed Client

Aby zarządzać dostępem do serwerów uaktualnień oprogramowania przy użyciu funkcji Managed Client (Klient zarządzany):

 1. W programie Workgroup Manager kliknij opcję Preferences (Preferencje).
 2. Sprawdź, czy zaznaczony jest właściwy katalog i czy nie musisz się uwierzytelnić. Aby przełączyć się do innego katalogu, kliknij ikonę kuli ziemskiej. Jeśli musisz się uwierzytelnić, kliknij kłódkę, a następnie wprowadź nazwę i hasło administratora katalogów.
 3. Wybierz grupę komputerów.
 4. Kliknij opcję Software Update (Uaktualnienia programów).
 5. W ustawieniach zarządzania wybierz opcję Always (Zawsze).
 6. Podaj adres URL w następującej formie (ciąg su.example.com zastąp w pełni kwalifikowaną nazwą hosta Twojego serwera uaktualnień oprogramowania):
  http://su.example.com:8088/index.sucatalog

 7. Kliknij przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).

Klienty niezarządzane

Aby wskazać serwer uaktualnień oprogramowania klientom niezarządzanym (tj. klientom, które nie są zarządzane za pomocą profilu konfiguracji ani funkcji Managed Client):

 1. Na niezarządzanym kliencie otwórz program Terminal.
 2. Wprowadź następujące polecenie (ciąg su.example.com zastąp w pełni kwalifikowaną nazwą hosta Twojego serwera uaktualnień oprogramowania):
  sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL http://su.example.com:8088/index.sucatalog

Zmianę możesz zweryfikować przy użyciu następującego polecenia:

defaults read /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL

Jeśli chcesz wrócić do serwera uaktualnień oprogramowania firmy Apple, możesz wskazać go za pomocą następującego polecenia:

sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL
Data publikacji: