Bezpiecznie przechowywanie plików z aplikacji Pages, Numbers lub Keynote znajdujących się na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak używać usługi iCloud lub programu iTunes do przechowywania plików pakietu iWork.

Przechowywanie plików w usłudze iCloud Drive

Pliki przechowywane w usłudze iCloud Drive są dostępne z każdego urządzenia, na którym zalogujesz się za pomocą tego samego konta Apple ID, oraz na którym jest włączona usługa iCloud Drive.

  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch używaj aplikacji Pages, Numbers lub Keynote dla systemu iOS lub przeglądaj pliki za pomocą aplikacji Pliki.
  • Na komputerze Mac używaj aplikacji Pages, Numbers lub Keynote albo programu Finder, aby odnaleźć wszystkie swoje pliki. 
  • Na komputerze PC pliki są dostępne za pomocą aplikacji iCloud dla Windows.
  • W witrynie iCloud.com używaj aplikacji Pages, Numbers lub Keynote dla iCloud albo używaj aplikacji internetowej iCloud Drive.

Na początku upewnij się, że aplikacje Pages, Numbers i Keynote są włączone w usłudze iCloud:

  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia >[Twoje imię i nazwisko] > iCloud, a następnie włącz usługę iCloud Drive. Upewnij się, że aplikacje Pages, Numbers i Keynote są włączone.
  • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje  > Preferencje systemowe > iCloud, a następnie kliknij przycisk Opcje obok pozycji iCloud Drive. Upewnij się, że aplikacje Pages, Numbers i Keynote są zaznaczone, a następnie kliknij opcję Gotowe.
  • Na komputerze PC z systemem Windows skonfiguruj aplikację iCloud dla Windows.
  • W przeglądarce na komputerze Mac lub PC z systemem Windows otwórz aplikację iWork w witrynie Cloud.com.

Korzystanie z programu iTunes na komputerze Mac

Jeśli nie korzystasz z usługi iCloud, możesz użyć programu iTunes na komputerze, aby bezpośrednio przenieść dokumenty pakietu iWork i Microsoft między iPadem, telefonem iPhone, iPodem touch a komputerem. 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: