Mac Pro: informacje o uaktualnieniu audio do komputerów Mac Pro 1.0

Dowiedz się na temat uaktualnienia audio do komputerów Mac Pro 1.0.

Uaktualnienie audio do komputerów Mac Pro 1.0 jest przeznaczone dla komputerów Mac Pro (początek 2009 r.) z systemem Mac OS X 10.6.2. Zmniejsza ono wykorzystanie procesora podczas wykonywania na komputerze zadań audio, takich jak odtwarzanie lub nagrywanie muzyki.

Zamknij wszystkie aplikacje i pobierz uaktualnienie.

 1. Program pobierający umieści obraz dysku z instalatorem w katalogu Pobrane rzeczy lub w miejscu określonym na karcie Ogólne w oknie preferencji przeglądarki Safari (Safari > Preferencje).
 2. Jeśli obraz dysku został pobrany za pomocą przeglądarki Safari, przeglądarka wyświetli powiadomienie, że obraz dysku zawiera aplikację. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
 3. Jeśli w preferencjach przeglądarki Safari jest włączona opcja „Otwieraj „bezpieczne” pliki po pobraniu”, obraz dysku zostanie zamontowany automatycznie.  Jeśli ta opcja jest wyłączona w przeglądarce Safari, kliknij dwukrotnie plik obrazu dysku, aby go zamontować.

Zainstaluj uaktualnienie.

Uwaga: instalacja wymaga hasła administratora.

 1. Zachowaj wszelkie otwarte dokumenty i zamknij wszystkie inne aplikacje.
 2. Kliknij dwukrotnie plik MacProAudioUpdate.pkg.
 3. Przeczytaj i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  Ważne: podczas uaktualniania nie wyłączaj komputera ani nie zakłócaj jego działania w żaden inny sposób.  O stanie uaktualnienia będzie informować pasek postępu.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Ten komputer nie potrzebuje tego uaktualnienia”, komputer nie wymaga uaktualnienia.
 5. Zostanie wyświetlony ekran Instalacja zakończyła się sukcesem. Kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Więcej informacji

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy uaktualnienie zostało już zastosowane:

 1. Z menu Apple () wybierz polecenie Ten Mac.
 2. Kliknij przycisk Więcej informacji. Spowoduje to uruchomienie programu Profil systemu.
 3. W sekcji Oprogramowanie w programie Profil systemu wybierz opcję Rozszerzenia. 
 4. Jeśli uaktualnienie zostało pomyślnie zastosowane, na liście rozszerzeń powinna być widoczna pozycja „AudioAUUC version 1.0”.
Data publikacji: