iCal, Mac OS X 10.6: nieprawidłowe wyświetlanie powtarzających się wydarzeń programu Exchange

W niektórych przypadkach program iCal w systemie Mac OS X 10.6.2 i jego wcześniejszych wersjach może nieprawidłowo wyświetlać powtarzające się wydarzenia programu Microsoft Exchange, które mają ustawioną datę zakończenia.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.
  1. Pobierz i zainstaluj system Mac OS X 10.6.3 lub nowszy.
  2. Usuń swoje konto kalendarza programu Exchange z programu iCal.
  3. Dodaj ponownie kalendarz programu Exchange.  

Po ponownym dodaniu konta programu Exchange wszystkie typy powtarzających się wydarzeń powinny być poprawnie wyświetlane w programie iCal.

Więcej informacji

Pomoc programu iCal: preferencje konta
Pomoc programu iCal: konfigurowanie konta Exchange w programie iCal

Data publikacji: