Pytania, jakie należy zadać dostawcy usług internetowych w przypadku rozwiązywania problemu z modemem internetowym lub routerem

Przejrzyj pytania, jakie należy zadać dostawcy usług internetowych podczas rozwiązywania problemów z modemem internetowym lub routerem.

W przypadku rozwiązywania problemu z szerokopasmowym dostępem do Internetu dotyczącego modemu lub routera należy zadać dostawcy ISP określone pytania (lub zapoznać się z informacjami dostępnymi w jego witrynie wsparcia technicznego). Jeśli używany modem/router nie jest dostarczany przez danego dostawcę ISP, te pytania należy skierować do producenta urządzenia (lub zapoznać się z informacjami dostępnymi w jego witrynie wsparcia technicznego).

Uwaga: ten artykuł dotyczy modemów szerokopasmowych i routerów innych firm. W przypadku korzystania z produktu AirPort należy zapoznać się z zasobami dostępnymi na tej stronie.

Przed skontaktowaniem się z dostawcą ISP należy przygotować następujące informacje:

 • Jaka wersja systemu Mac OS X jest zainstalowana? Mac OS X 10.____.
   
 • Jakie komputery lub urządzenia nie mogą uzyskać dostępu do Internetu?

   
 • Czy urządzenia łączą się bezprzewodowo, za pomocą kabla Ethernet, czy też zależy to od konkretnego urządzenia?

   
 • Jaki dokładnie rodzaj i model modemu i (lub) routera są używane?

   
 • Jakie wersje oprogramowania sprzętowego są zainstalowane na modemie i (lub) routerze? (Informacje dotyczące sposobu sprawdzania wersji oprogramowania sprzętowego można znaleźć w dokumentacji modemu lub routera).

   
 • Czy można nawiązać połączenie z Internetem, gdy modem jest podłączony bezpośrednio do komputera Mac za pomocą kabla Ethernet?

 

Pytania, jakie należy zadać dostawcy ISP lub producentowi modemu/routera

 • Czy jest dostępne uaktualnienie oprogramowania sprzętowego modemu lub routera?

   
 • Jeśli uaktualnienie oprogramowania sprzętowego jest dostępne, jak można je zainstalować z poziomu komputera Mac?

   
 • Czy na modemie lub routerze jest włączone filtrowanie adresów MAC? Jeśli tak, jak można je dostosować lub wyłączyć?

   
 • Jeśli modem jest wyposażony w baterię podtrzymującą jego działanie, w jaki sposób można ją tymczasowo wyłączyć podczas zerowania modemu?

   
 • Czy dostawca ISP może zdalnie wyzerować modem? Jeśli nie, jak można to zrobić samodzielnie (biorąc pod uwagę fakt, że działanie modemu może być podtrzymywane przy użyciu baterii)?

   
 • Czy na modemie lub routerze jest włączona zapora lub serwer proxy?

   
 • Czy modem udostępnia dodatkowe usługi, takie jak dostęp bezprzewodowy lub funkcje telefonu VoIP?
  Jeśli tak, czy jest dostępny inny sposób wykonywania lub odbierania połączeń telefonicznych?

   
 • Czy modem pełni funkcję routera lub zapewnia dostęp bezprzewodowy?

   
 • Jak można skonfigurować te funkcje z poziomu okienka Sieć w Preferencjach systemowych?

   
 • Jaki zakres adresów IP powinien udostępniać modem lub router?

   
 • Czy jest możliwa wymiana modemu na inny lub nowszy model?
   
Data publikacji: