Informacje o oznaczeniu Opinia rodzicielska w sklepie iTunes Store

Ten artykuł dotyczy komunikatu Parental Advisory widocznego na niektórych rzeczach dostępnych w usłudze Apple Music i sklepie iTunes Store.

Oznaczenie dla radia internetowego: stacje dostępne w internetowym radiu aplikacji iTunes nie pochodzą od Apple. Niektóre z nich mogą zawierać materiały dla osób dorosłych, na przykład utwory muzyczne z treściami dla dorosłych oraz audycje komediowe nieodpowiednie dla odbiorców niepełnoletnich ze względu na poruszane w nich tematy lub przedstawiane sytuacje.

Oznaczenie dla usługi Apple Music i sklepu iTunes Store: następujące informacje pochodzą z witryny Parental Advisory stowarzyszenia RIAA (Recording Industry Association of America). Nagrania oznaczone logo z komunikatem Parental Advisory mogą zawierać niecenzuralny język oraz wulgarne treści. Zalecany jest nadzór rodzicielski.

Komunikat Parental Advisory nie określa, czy dane nagranie jest odpowiednie czy nieodpowiednie dla określonych słuchaczy. Ten nieusuwalny komunikat informuje rodziców (oraz konsumentów, sprzedawców i hurtowników), że zakup tego nagrania dla dzieci lub słuchanie go w domu wymaga nadzoru rodzicielskiego.

Podczas określania zasadności komunikatu należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.

  • Czy, biorąc pod uwagę współczesne standardy moralne oraz wybory oraz poglądy danych rodziców, nagranie może być nieodpowiednie dla ich dziecka.
  • Ważny jest też kontekst: niektóre słowa, wyrażenia, dźwięki i opisy mogą być dla rodziców obraźliwe, gdy są podkreślone lub eksponowane, ale jeśli pojawiają się w tle lub nie mają większego znaczenia dla treści utworu, mogą nie zostać odebrane jako niestosowne.
  • Ważny jest również kontekst artysty wykonującego nagranie oraz oczekiwania jego publiczności. Podczas określania, czy komunikat Parental Advisory jest zasadny, oprócz nieprzyzwoitego języka pod uwagę należy również wziąć wulgarne treści.
  • Słowa utworów można interpretować na wiele sposobów, a same słowa mogą mieć różne znaczenia, jak również zostać inaczej odebrane bez towarzyszącej im muzyki. Słowa utworów, którym towarzyszy głośna i hałaśliwa muzyka mogą być odebrane inaczej niż te same słowa w towarzystwie spokojnej i relaksującej muzyki.

Ten komunikat powinien być poddany indywidualnej ocenie, należy się do niego odnosić z wrażliwością i zdrowym rozsądkiem. Kontekst, częstotliwość i podkreślenie odgrywają ważną rolę, ponieważ pojedyncze lub niewyraźne odniesienia do określonego materiału mogą być niewystarczające do potwierdzenia zasadności komunikatu.

Te wytyczne mają zastosowanie do pojedynczych utworów wydanych komercyjnie oraz pełnych albumów (niezależnie od formy ich wydania — kaseta, płyta CD i inne) oraz filmów.

Więcej informacji dotyczących nadzoru rodzicielskiego można znaleźć na stronie Opcja Ograniczenia w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: