Informacje na temat nadzoru rodzicielskiego w sklepie iTunes Store

W tym artykule przedstawiono informacje dotyczące etykiety „Parental Advisory” (Zalecany nadzór rodzicielski), która jest wyświetlana przy niektórych pozycjach dostępnych w sklepie iTunes Store.

Nadzór w przypadku radia internetowego: dostępne stacje radia internetowego w iTunes nie są nadawane przez firmę Apple. Niektóre z nich mogą emitować treści przeznaczone dla dorosłych odbiorców. Przykładami takich treści są słowa niektórych utworów lub tematy i sytuacje pojawiające się w niektórych audycjach komediowych.

Informacje o nadzorze w przypadku sklepu iTunes Store: poniższy tekst jest tłumaczeniem tekstu pochodzącego z witryny organizacji RIAA (Recording Industry Association of America), ze strony dotyczącej nadzoru rodzicielskiego. Logo „Parental Advisory” to informacja skierowana do odbiorców i mówiąca o tym, że nagrania nim oznaczone mogą zawierać dosadny język lub przedstawiać przemoc, treści erotyczne bądź dotyczące nadużywania substancji odurzających. Zalecana jest ostrożność rodziców.

Użycie etykiety „Parental Advisory” nie ma na celu określenia, czy dane nagranie jest, czy też nie jest odpowiednie dla danego odbiorcy. Ta nieusuwalna etykieta jest raczej ostrzeżeniem skierowanym do rodziców (oraz odbiorców, sprzedawców detalicznych i hurtowników), informującym o tym, że przy kupowaniu dzieciom danego nagrania lub podczas jego słuchania w domu zalecana jest ostrożność rodziców.

Przy podejmowaniu decyzji co do oznaczenia danego nagrania tą etykietą mogą być brane pod uwagę kwestie wymienione poniżej.

  • Czy, w świetle współczesnych standardów kulturowych i moralnych oraz światopoglądu rodziców, dane nagranie może być uznane przez rodziców za takie, którego ich zdaniem nie powinno słuchać ich dziecko?
  • Kontekst ma w tym przypadku oczywiste znaczenie: niektóre słowa, frazy, dźwięki lub opisy mogą być zdaniem rodziców obraźliwe, jeśli są wyróżnione bądź podkreślone, natomiast mogą nie być obraźliwe, jeśli stanowią część tła lub mało znaczący fragment tekstu utworu.
  • Kontekst dotyczący wykonawcy oraz oczekiwania jego odbiorców to kolejne istotne kwestie. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie oznaczenia danego nagrania etykietą „Parental Advisory” oprócz wulgarnego języka należy też brać pod uwagę występowanie przemocy oraz treści erotycznych bądź dotyczących nadużywania substancji odurzających.
  • Teksty utworów mogą być często różnie interpretowane. Poszczególne słowa mogą mieć różne znaczenie. Ponadto nie można interpretować słów w oderwaniu od towarzyszącej im muzyki. Tekst, któremu towarzyszy głośna i hałaśliwa muzyka może zostać odebrany w inny sposób, niż ten sam tekst, któremu towarzyszy muzyka łagodna i uspokajająca.

Oznaczanie omawianą etykietą nie jest dziedziną nauki — wymaga wrażliwości i wyczucia. Ważną rolę grają kontekst, częstotliwość występowania oraz sposób podkreślania danych treści — pojedyncze bądź niezrozumiałe odniesienia do pewnych materiałów mogą być niewystarczające, aby dawać podstawy do oznaczenia omawianą etykietą.

Niniejsze wskazówki dotyczą pojedynczego utworu będącego publikacją komercyjną, jak również całych albumów (opublikowanych na płytach CD, kasetach lub innych nośnikach) i filmów wideo.

Więcej informacji o nadzorze rodzicielskim można znaleźć w opisie Ograniczania dostępu do niektórych treści na komputerze Mac lub PC.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: