AirPort: nie działa odwzorowanie portów za pomocą mechanizmu NAT na serwerach o adresach prywatnych w sieci VPN, w której jest używany protokół L2TP

Dowiedz się, co zrobić, gdy nie działa odwzorowanie portów za pomocą mechanizmu NAT na serwerach o adresach prywatnych w sieci VPN, w której jest używany protokół L2TP.

Translacja adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation) pozwala komputerom i urządzeniom w danej sieci na wspólne korzystanie z jednego publicznego adresu IP. W niektórych środowiskach można skonfigurować urządzenie AirPort tak, aby zezwalać na dostęp do serwerów sieci VPN korzystającej z protokołu L2TP, na których są używane adresy prywatne. Po ustawieniu takiej konfiguracji portów następuje próba przekierowania protokołu IKE za pośrednictwem portu UDP 500, a protokołu ESP-UDP za pośrednictwem portu UDP 4500, co może powodować konflikt z usługą Zdalnie na moim Macu.*

Przed włączeniem w sieci stacji bazowej AirPort funkcji przekierowywania portów przy użyciu mechanizmu NAT na serwery o adresach prywatnych w sieci VPN, w której jest używany protokół L2TP, należy najpierw upewnić się, że usługa Zdalnie na moim Macu jest wyłączona w Narzędziu AirPort. Jeśli przekierowywanie portów przy użyciu mechanizmu NAT na serwery o adresach prywatnych w sieci VPN, w której jest używany protokół L2TP, zostanie skonfigurowane przy włączonej usłudze Zdalnie na moim Macu, ustawienie przekierowywania portów na serwery zostanie zignorowane.

* Od 1 lipca 2019 r. usługa Zdalnie na moim Macu nie jest już dostępna.

Wyłączanie funkcji Zdalnie na moim Macu dla stacji bazowych AirPort

Upewnij się, że pracujesz w tej samej sieci lokalnej co konfigurowana stacja bazowa AirPort. Te instrukcje dotyczą Narzędzia AirPort w wersji 6.0 lub nowszej.

  1. W systemie OS X: w Finderze wybierz polecenie Narzędzia z menu Idź, a następnie otwórz Narzędzie AirPort. (Jak wspomniano wcześniej, należy używać Narzędzia AirPort w wersji 6.0 lub nowszej).
    W systemie Windows: wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > AirPort i otwórz Narzędzie AirPort. (Jak wspomniano wcześniej, należy używać Narzędzia AirPort w wersji 6.0 lub nowszej).
  2. Wybierz stację bazową AirPort, a następnie kliknij opcję Edycja.
  3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło stacji bazowej AirPort (nie chodzi tu o hasło usługi Zdalnie na moim Macu).
  4. Kliknij kartę Stacja bazowa, jeśli nie jest jeszcze wybrana, a następnie zaznacz wszystkie konta usługi Zdalnie na moim Macu i klikaj pojedynczo przycisk z symbolem minus.
  5. Kliknij przycisk Uaktualnij, aby zachować zmiany.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: