iPod nano (5. generacji): kopiowanie nagrań wideo na komputer Mac

Dowiedz się, jak skopiować pliki wideo nagrane na iPodzie nano (5. generacji) na komputer Mac.

 

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Nagrania wideo można skopiować z iPoda nano (5. generacji) na komputer Mac przy użyciu programu iPhoto lub iMovie w celu wyświetlania, edytowania lub udostępniania.

Uwaga: w tym artykule omówiono kopiowanie nagrań wideo na komputer Mac. Użytkownicy komputerów PC powinni zapoznać się z tym artykułem.

Aby skopiować (lub zaimportować) nagrania wideo z iPoda nano do programu iPhoto lub iMovie, należy najpierw zaznaczyć w programie iTunes pole wyboru „Włącz tryb pracy dysku” dla iPoda.

 1. Podłącz iPoda do komputera.
 2. Otwórz program iTunes (wersja 9 lub nowsza).
 3. Wybierz iPoda w okienku Źródło.
 4. Wybierz kartę Podsumowanie.
 5. Włącz tryb pracy dysku i kliknij przycisk Zastosuj.

  [Włącz tryb pracy dysku]

Aby zaimportować nagrania wideo z iPoda nano (5. generacji) do programu iPhoto

 1. Otwórz program iPhoto, jeśli nie otworzył się automatycznie.
 2. Na liście urządzeń programu iPhoto kliknij pozycję iPod.

  [Kliknij pozycję iPod]

 3. Zaznacz plik lub pliki wideo, które chcesz zaimportować. Kliknij przycisk Importuj zaznaczone lub Importuj wszystko.
 4. Po zaimportowaniu pliku lub plików wideo do programu iPhoto, gdy pojawi się monit „Usunąć zdjęcia z aparatu?”, kliknij przycisk Usuń zdjęcia lub opcję Zatrzymaj zdjęcia.

Nagrania wideo pojawią się w Bibliotece iPhoto w sekcjach Wydarzenia i Zdjęcia oraz w kategorii Ostatnie dla pozycji Ostatni import.

Aby obejrzeć nagranie wideo w programie iPhoto, kliknij je dwukrotnie.

Aby zaimportować nagrania wideo z iPoda nano (5. generacji) do programu iMovie

Kiedy nagrania wideo zostaną zaimportowane z iPoda nano (5. generacji) do programu iPhoto, powinny być widoczne w programie iMovie w sekcji Wideo z iPhoto w Bibliotece wydarzeń.

[Biblioteka wydarzeń]

Aby zaimportować nagrania wideo z iPoda nano (5. generacji) bezpośrednio do programu iMovie '09, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany program iMovie '09 w wersji 8.0.5 lub nowszej.
 2. Uruchom program iMovie. Powinno zostać otwarte okno importowania* z wyświetlonymi wszystkimi klipami z iPoda nano (5. generacji).
 3. Zaimportuj wszystkie lub wybrane klipy z iPoda nano.

Jeśli okno importowania nie zostanie otwarte, wybierz polecenie Plik > Importuj z kamery lub kliknij przycisk okna importowania znajdujący się w lewej części okna programu [Przycisk okna importowania].

Aby zaimportować nagrania wideo z iPoda nano (5. generacji) bezpośrednio do programu iMovie '08, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program iMovie '08.
 2. Z menu Plik wybierz kolejno polecenia Importuj > Filmy.

  [Importuj > Filmy]

 3. Na liście Urządzenia po lewej stronie okna importowania wybierz iPoda nano.
 4. Nagrana zawartość wideo znajduje się w katalogu DCIM. Wybierz żądany klip i kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować go do programu iMovie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: