Korzystanie z kont programu Microsoft Exchange (EWS) w aplikacji Mail na komputerze Mac

Ten artykuł zawiera informacje o używaniu kont Exchange w aplikacji Mail na komputerze z systemem OS X 10.6 lub nowszym.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Zanim rozpoczniesz

 • System OS X Snow Leopard i nowsze systemy umożliwiają połączenie z serwerem Exchange za pośrednictwem usług Exchange Web Services (EWS). Jeśli serwer Exchange nie korzysta z usług EWS, zapytaj administratora o możliwość połączenia z serwerem za pośrednictwem protokołu IMAP.
 • Jeśli korzystasz z systemu macOS High Sierra, serwer Exchange musi używać programu Exchange Server 2010 lub nowszego z zainstalowanym aktualnym dodatkiem Service Pack.  
 • Jeśli korzystasz z systemu macOS Sierra lub starszego, serwer Exchange musi używać programu Exchange Server 2007 lub nowszego. W przypadku programu Exchange Server 2007 wymagane jest zainstalowanie dodatku Service Pack 1 ze zbiorczym pakietem aktualizacji 4 lub nowszym.
 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed skonfigurowaniem konta programu Exchange w aplikacji Mail upewnij się, że używane oprogramowanie jest aktualne.

Dodawanie konta programu Exchange (EWS) w aplikacji Mail

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać konto programu Exchange w aplikacji Mail. Możesz dodać dowolną liczbę takich kont.

 1. Otwórz aplikację Mail.
 2. W menu aplikacji Mail wybierz opcję Preferencje, a następnie kliknij opcję Konta.
 3. Kliknij przycisk Dodaj (+), aby dodać konto. 
 4. Na liście typów konta wybierz pozycję Exchange i kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Wprowadź imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Jeśli funkcja automatycznego wykrywania nie jest włączona na serwerze Exchange, pojawi się prośba o podanie adresu serwera. Po wprowadzeniu odpowiednich danych kliknij przycisk Dalej. Jeśli nie znasz adresu serwera, skontaktuj się z administratorem programu Exchange.
 7. W przypadku kont Exchange obsługiwane są też takie funkcje, jak kontakty i kalendarze. Wybierz opcje, z których chcesz korzystać, a następnie kliknij przycisk Dalej. 
 8. We wcześniejszych wersjach systemu macOS po zakończeniu konfiguracji wyświetla się arkusz z podsumowaniem. Jeśli podane dane są prawidłowe, kliknij przycisk Utwórz. Aby wprowadzić zmiany, kliknij przycisk Wróć. Wybierz opcję Pracuj z kontem w sieci, aby rozpocząć korzystanie z konta programu Exchange.

Nowe wiadomości nie pojawiają się w skrzynce pocztowej programu Exchange

 1. Jeśli na serwerze pocztowym jest włączone uwierzytelnianie na podstawie certyfikatu, upewnij się, że w skrzynce odbiorczej nie ma więcej niż 11 000 wiadomości. Firma Microsoft zaleca, aby w każdej skrzynce odbiorczej programu Exchange znajdowało się maksymalnie 5000 wiadomości.
 2. Jeśli to nie jest przyczyną problemu, zamknij aplikację Mail, a następnie uruchom ją ponownie i nie wybieraj innej skrzynki pocztowej, dopóki trwa pobieranie nowych wiadomości. Aby upewnić się, że aplikacja Mail zakończyła pobieranie i indeksowanie nowych wiadomości, możesz wybrać kolejno opcje Okno > Aktywność w celu wyświetlenia informacji o postępie pobierania.

Brak możliwości wysyłania wiadomości z konta programu Exchange przy włączonym protokole SSL

Ustawienie portu protokołu SSL w preferencjach aplikacji Mail może być nieprawidłowe dla konta programu Exchange. Zapytaj administratora programu Exchange o prawidłowe ustawienie portu protokołu SSL.

Brak możliwości wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz nawiązywania połączenia z serwerem Exchange po uaktualnieniu systemu operacyjnego komputera Mac

System OS X Mountain Lion w wersji 10.8 i nowsze systemy korzystają z usługi automatycznego wykrywania programu Exchange, która umożliwia aplikacji Mail automatyczne pobieranie informacji o konfiguracji z serwera Exchange. Jeśli uzyskanie niezbędnych informacji z serwera Exchange jest niemożliwe, skontaktuj się z administratorem programu Exchange.

W razie potrzeby usługę automatycznego wykrywania można wyłączyć:

 1. Wybierz kolejno opcje Mail > Preferencje i przejdź do okienka Konta.
 2. Na liście kont wybierz konto Exchange.
 3. Kliknij kartę Ustawienia serwera.
 4. Odznacz pole wyboru Automatycznie zarządzaj ustawieniami połączenia. 

Następnie możesz ręcznie wprowadzić informacje o serwerze wewnętrznym i zewnętrznym.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: