Informacje dotyczące komunikatu „Czy na pewno chcesz go otworzyć?” Kwarantanna plików/wykrywanie znanego złośliwego oprogramowania w systemie OS X

W systemie OS X poprawiono mechanizm sprawdzania poprawności pobieranych plików przez udostępnienie funkcji kwarantanny plików w programach pobierających pliki z Internetu. Oznacza to, że pobierane pliki są podczas otwierania sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa (znanego złośliwego oprogramowania).

Kwarantanna plików

Programy obsługujące kwarantannę plików pobierające pliki z Internetu lub odbierające pliki ze źródeł zewnętrznych (na przykład w formie załączników wiadomości e-mail) dołączają do nich atrybuty kwarantanny. 

  • Programy obsługujące kwarantannę plików to między innymi Safari, Wiadomości, iChat oraz Mail.
  • Te atrybuty obejmują datę i godzinę pobrania oraz informacje dotyczące miejsca, z którego pobrano dany plik.

W przypadku otwierania pliku otrzymanego za pośrednictwem programu obsługującego kwarantannę system OS X wyświetla ostrzeżenie dotyczące pochodzenia pliku. Zostaje wyświetlony komunikat z pytaniem „Czy na pewno chcesz go otworzyć?”. W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa pliku należy kliknąć opcję Anuluj.

Jeśli na komputerze Mac jest używanych kilka kont użytkowników, atrybut kwarantanny można usunąć z pliku tylko za pomocą tego konta użytkownika, przy użyciu którego pobrano plik. Wszyscy inni użytkownicy mogą otwierać plik objęty kwarantanną, ale przy każdej próbie otwarcia pliku będzie wyświetlany komunikat „Czy na pewno chcesz go otworzyć?”. 

Sprawdzanie obecności znanego złośliwego oprogramowania

Systemy Mac OS X Snow Leopard w wersji 10.6 i nowszych również sprawdzają obecność znanych wystąpień złośliwego oprogramowania. W przypadku otwierania pliku poddanego kwarantannie system OS X sprawdza, czy plik nie zawiera znanego złośliwego oprogramowania. Jeśli tak, zostaje wyświetlony komunikat podobny do tego:

Może zostać wyświetlony komunikat: „(nazwa pliku) uszkodzi komputer”. W takiej sytuacji należy kliknąć opcję Przenieś do Kosza.

Jeśli plik jest obrazem dysku, należy kliknąć opcję Wysuń obraz dysku, a następnie usunąć plik źródłowy.

Wskazówka: aby uzyskać więcej informacji na temat złośliwego oprogramowania, kliknij ikonę Pomoc w lewym dolnym rogu okna komunikatu.

Blokowanie wtyczek internetowych

Aby ograniczyć zagrożenie związane z ewentualnymi atakami „zero day” przeprowadzanymi za pośrednictwem zawartości współpracującej z wtyczkami internetowymi, system OS X może także blokować działanie określonych wersji wtyczek internetowych, takich jak internetowe aplikacje Java lub zawartość Adobe Flash. Uaktualnienie wtyczki internetowej jest zazwyczaj udostępniane tego samego dnia, w którym wtyczka została zablokowana przez system OS X, lub niedługo później. Aby przywrócić działanie wtyczki internetowej, należy zainstalować jej nowe uaktualnienie.

Gatekeeper

System OS X Lion w wersji 10.7.5 i nowszych zawiera technologię Gatekeeper umożliwiającą producentom podpisywanie programów. Pobieraniu i otwieraniu podpisanych programów nie towarzyszy zwykle wyświetlany komunikat. Pliki internetowe pobrane z innych programów otrzymują atrybuty kwarantanny plików, ale bez daty, godziny i łącza do pobranego pliku.

Tylko dla zaawansowanych użytkowników

Funkcja kwarantanny plików zawiera opcję, przy użyciu której można włączać/wyłączać pobieranie od firmy Apple najnowszych informacji o złośliwym oprogramowaniu i wtyczkach internetowych.

Ważne: usunięcie zaznaczenia tej opcji sprawi, że funkcja kwarantanny plików nie będzie w stanie identyfikować nowego złośliwego oprogramowania i komputer Mac będzie narażony na działanie nowego złośliwego oprogramowania bez powiadomienia. 

OS X Mavericks

  1. Wybierz kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe.
  2. W oknie Preferencje systemowe kliknij ikonę App Store.
  3. Zaznacz opcję Instaluj pliki danych systemowych i uaktualnienia zabezpieczeń lub usuń zaznaczenie tej opcji.

System OS X Mountain Lion lub starszy

  1. Wybierz kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe.
  2. W oknie Preferencje systemowe kliknij ikonę Ochrona i prywatność.
  3. Jeśli w lewym dolnym rogu okienka Ochrona i prywatność widać zamkniętą kłódkę, kliknij ją i wprowadź nazwę administratora oraz hasło.
  4. Kliknij przycisk Zaawansowane.
  5. Zaznacz opcję „Uaktualniaj automatycznie listę bezpiecznych rzeczy do pobrania” albo usuń zaznaczenie tej opcji, aby przełączyć stan uaktualniania funkcji kwarantanny plików.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: