Obsługa funkcji VoiceOver w aplikacjach firm innych niż Apple na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Firma Apple przekazuje poszczególnym producentom odpowiedzialność za implementację w ich aplikacjach składników, które umożliwią prawidłowe działanie funkcji VoiceOver.

Firma Apple przekazuje poszczególnym producentom odpowiedzialność za implementację w ich aplikacjach składników, które umożliwią prawidłowe działanie funkcji VoiceOver. Jeśli używana aplikacja nie obsługuje funkcji VoiceOver, należy sprawdzić dostępność uaktualnienia w sklepie App Store lub skontaktować się z producentem aplikacji. Aby znaleźć witrynę wsparcia producenta aplikacji, należy przejść do sklepu App Store i wyszukać aplikację. Witryna producenta jest wymieniona na stronie informacji o produkcie dla aplikacji.

Jeśli aplikacja nie zapewnia pełnej obsługi funkcji VoiceOver, funkcja VoiceOver może pomijać przyciski lub obszary tekstowe bądź nie odczytywać prawidłowych etykiet elementów. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, firma Apple wprowadziła w systemie iOS 5 niestandardowe etykiety. Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, należy użyć gestu podwójnego stuknięcia i przytrzymania dwoma palcami, aby otworzyć narzędzie do oznaczania elementów etykietami. Następnie można utworzyć własne etykiety dla elementów w aplikacji, które nie są oznaczone prawidłowo.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: