Korzystanie z powiadomień na telefonie iPhone lub iPadzie

Dowiedz się, jak wyświetlać powiadomienia i zarządzać nimi, aby zmniejszyć liczbę przerw podczas pracy.

Otwieranie z poziomu zablokowanego ekranu

Ostatnie powiadomienia możesz wyświetlić z poziomu zablokowanego ekranu — wystarczy wziąć telefon iPhone do ręki lub obudzić iPada. Na ekranie blokady możesz także wykonać następujące czynności:

iPhone wyświetlający, jak otworzyć powiadomienia z poziomu zablokowanego ekranu 

 • Stuknąć pojedyncze powiadomienie, aby wyświetlić aplikację, z której pochodzi.
 • Stuknąć grupę powiadomień, aby wyświetlić wszystkie ostatnie powiadomienia z danej aplikacji. 
 • Przesunąć palcem w lewo na powiadomieniu, aby zarządzać alertami dla danej aplikacji lub usunąć powiadomienie.
 • Dotknąć i przytrzymać powiadomienie, aby je wyświetlić i wykonać szybkie czynności, jeśli są dostępne w aplikacji.

Aby wyświetlić treść powiadomień na zablokowanym ekranie bez konieczności odblokowywania urządzenia, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia > Pokazuj podglądy, a następnie wybierz opcję Zawsze.

Otwieranie z poziomu centrum powiadomień

Centrum powiadomień wyświetla historię powiadomień, dzięki czemu możesz przewinąć w dół, aby zobaczyć te, które nie zostały przeczytane. Istnieją dwa sposoby wyświetlania alertów w centrum powiadomień:

 • Przesuń palcem w górę od środka zablokowanego ekranu.
 • Przesuń palcem w dół od środka górnej krawędzi dowolnego ekranu.

Aby usunąć historię powiadomień, stuknij przycisk Zamknij , a następnie stuknij opcję Usuń.

 

Zarządzanie powiadomieniami

Aby zarządzać powiadomieniami z poziomu zablokowanego ekranu lub centrum powiadomień:

Telefon iPhone wyświetlający, jak zarządzać powiadomieniami 

 1. Przesuń palcem w lewo po alercie lub grupie alertów.
 2. Stuknij pozycję Opcje, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: 
  • Wycisz na 1 godz.
  • Wycisz dzisiaj
  • Ustawienia wyświetlania
  • Wyłącz

Możesz także stuknąć opcję Ustawienia wyświetlania, aby zmienić style alertów lub ustawienia alertów dla określonej aplikacji.

iPhone pokazujący ustawienia powiadomień z wybraną opcją Wyświetlanie stosu.

Zmiana sposobu wyświetlania powiadomień

Wymaga iPhone’a z systemem iOS 16 lub nowszym

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia.
 2. W obszarze Wyświetl jako wybierz sposób wyświetlania powiadomień na Ekranie blokady:
  • Licznik: pokazuje całkowitą liczbę powiadomień na dole ekranu. Możesz stuknąć licznik, aby zobaczyć powiadomienia.
  • Stos: pokazuje powiadomienia ułożone w stos u dołu ekranu, z najnowszym powiadomieniem u góry.
  • Lista: pokazuje powiadomienia na liście.

Planowanie podsumowania powiadomień

W systemach iOS 15 i iPadOS 15 lub nowszych możesz zaplanować godziny otrzymywania podsumowania powiadomień każdego dnia, aby nadrobić zaległości w dogodnym dla siebie czasie. Podsumowanie jest spersonalizowane i uporządkowane według priorytetów na podstawie sposobu korzystania z aplikacji — najbardziej istotne powiadomienia znajdują się na górze.

Telefon iPhone wyświetlający podsumowanie powiadomień na ekranie blokady. W podsumowaniu widoczne są powiadomienia z aplikacji Yelp, ESPN i Reddit. 

Aby zaplanować podsumowanie powiadomień: 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia > Planowe podsumowania, a następnie włącz funkcję Planowe podsumowania.
 2. W obszarze Aplikacje w podsumowaniu wybierz aplikacje, które chcesz uwzględnić w podsumowaniu powiadomień.
 3. W obszarze Harmonogram stuknij przycisk Dodaj , aby dodać nowy harmonogram, lub przycisk Usuń , aby usunąć harmonogram. Następnie dostosuj czas każdego skonfigurowanego planowego podsumowania.

Aby dodać nowe aplikacje do podsumowania, ponownie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia > Planowe podsumowania i stuknij opcję Aplikacje w podsumowaniu. Każda aplikacja jest wyświetlana z liczbą; jest to średnia liczba powiadomień otrzymywanych każdego dnia z tej aplikacji.

 

Zmienianie stylów alertów

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Powiadomienia.
 2. Wybierz aplikację w obszarze Styl powiadomienia. 
 3. W sekcji Alerty wybierz żądany styl alertów. Po włączeniu opcji Włącz powiadomienia wybierz termin dostarczania powiadomień — natychmiast lub w planowym podsumowaniu powiadomień.

W systemach iOS 15 i iPadOS 15 lub nowszym możesz włączyć opcję Alerty krytyczne dla obsługiwanych aplikacji, aby powiadomienia przychodziły nawet wtedy, gdy telefon iPhone jest wyciszony lub jest ustawiony tryb skupienia.

Telefon iPhone wyświetlający, jak zmienić style alertów 

Zmienianie ustawień dla grupy powiadomień

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Powiadomienia.
 2. Wybierz aplikację i stuknij opcję Grupowanie powiadomień.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Automatyczne: powiadomienia z aplikacji są grupowane według kryteriów organizacyjnych w aplikacji, takich jak temat lub wątek.
  • Wg aplikacji: wszystkie powiadomienia z aplikacji są grupowane razem.
  • Wył.: grupowanie jest wyłączone.

Wyłączanie powiadomień dla określonych aplikacji

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia, a następnie stuknij opcję Sugestie Siri.
 2. Wyłącz dowolną aplikację.

Zmiana sposobu wyświetlania powiadomień na ekranie blokady

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia, a następnie wybierz aplikację.
 2. Stuknij Opcje podglądów, a następnie wybierz żądaną opcję.

Telefon iPhone wyświetlający, jak włączyć alerty oparte na położeniu 

Konfigurowanie alertów opartych na położeniu

Niektóre aplikacje używają Twojego położenia, aby wysyłać alerty na podstawie tego, gdzie się znajdujesz. Możesz na przykład otrzymać przypomnienie o zatelefonowaniu do jakiejś osoby po przybyciu w określone miejsce lub czasie wyjścia do kolejnego miejsca.

Jeśli nie chcesz otrzymywać tego typu alertów, możesz je wyłączyć. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Usługi lokalizacji, a następnie stuknij aplikację, aby włączyć lub wyłączyć alerty oparte na lokalizacji. Dowiedz się więcej o o usługach lokalizacji.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: