Korzystanie z powiadomień na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, jak wyświetlać powiadomienia i zarządzać nimi, aby zmniejszyć liczbę przerw podczas pracy.

Otwieranie z poziomu ekranu blokady

Ostatnie powiadomienia możesz wyświetlić z poziomu ekranu blokady — wystarczy wziąć telefon iPhone do ręki lub obudzić iPada.Na ekranie blokady możesz także wykonać następujące czynności:

 • Stuknąć pojedyncze powiadomienie, aby wyświetlić aplikację, z której pochodzi.
 • Stuknąć grupę powiadomień, aby wyświetlić wszystkie ostatnie powiadomienia z danej aplikacji. 
 • Przesunąć palcem w lewo na powiadomieniu, aby zarządzać alertami dla tej aplikacji, wyświetlić powiadomienie lub usunąć powiadomienie.
 • Dotknąć i przytrzymać powiadomienie*, aby je wyświetlić i wykonać szybkie czynności, jeśli są dostępne w aplikacji.

Aby wyświetlić treść powiadomień na ekranie blokady bez konieczności odblokowywania urządzenia, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia > Pokazuj podglądy, a następnie wybierz opcję Zawsze.

* Na telefonie iPhone SE (2. generacji) przesuń palcem w lewo na powiadomieniu, a następnie stuknij Pokaż, aby wyświetlić powiadomienie i wykonać szybkie czynności dostępne w aplikacji.

Otwieranie z poziomu centrum powiadomień

Centrum powiadomień wyświetla historię powiadomień, dzięki czemu możesz przewinąć w dół, aby zobaczyć te, które nie zostały przeczytane. Istnieją dwa sposoby wyświetlania alertów w centrum powiadomień:

 • Przesuń palcem w górę od środka ekranu blokady.
 • Przesuń palcem w dół od środka górnej krawędzi dowolnego ekranu.

Aby wymazać historię powiadomień, dotknij i przytrzymaj przycisk X, a następnie stuknij opcję Wymaż wszystkie powiadomienia. Możesz też stuknąć przycisk X, a następnie stuknąć opcję Wymaż.

 

Zarządzanie powiadomieniami

Aby zarządzać powiadomieniami z poziomu ekranu blokady lub centrum powiadomień:

 1. Przesuń palcem w lewo po alercie lub grupie alertów.
 2. Stuknij opcję Zarządzaj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: 
  • Dostarczaj po cichu: powiadomienia są wyświetlane w centrum powiadomień, ale nie na ekranie blokady, poza tym nie odtwarzają dźwięków ani nie wyświetlają ikony banera lub plakietki.
  • Wyłącz: powoduje wyłączenie wszystkich powiadomień dotyczących określonej aplikacji. Aby ponownie włączyć tę opcję, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia, wybierz aplikację, a następnie stuknij opcję Włącz powiadomienia. 

Możesz także stuknąć opcję Ustawienia, aby zmienić style alertów lub ustawienia alertów dla określonej aplikacji. 

 


Zmienianie stylów alertów

Aby dodać lub zmienić styl alertu dla powiadomienia:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Wybierz aplikację w obszarze Styl powiadomienia. 
 3. Wybierz styl alertu i banera. 

Możesz również włączyć lub wyłączyć dźwięki i plakietki.

Zmienianie ustawień dla grupy powiadomień

Powiadomienia można grupować lub trzymać osobno.

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Wybierz aplikację i stuknij opcję Grupowanie powiadomień.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Automatycznie: powiadomienia z każdej aplikacji będą wyświetlane w grupach na podstawie otrzymanych alertów aplikacji.
  • Wg aplikacji: wszystkie powiadomienia w ramach określonej aplikacji zostaną pogrupowane w pojedyncze alerty z możliwością rozwijania.
  • Wył.: powiadomienia pojawiają się w kolejności, w jakiej zostały otrzymane, bez grupowania.

W tym miejscu możesz też wybrać sposób wyświetlania podglądu powiadomień dla określonych aplikacji. Na przykład podglądy powiadomień mogą być wyświetlane przez cały czas lub nigdy, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.

     

Konfigurowanie alertów opartych na położeniu

Niektóre aplikacje używają Twojego położenia, aby wysyłać alerty na podstawie tego, gdzie się znajdujesz. Możesz na przykład otrzymać przypomnienie o zatelefonowaniu do jakiejś osoby po przybyciu w określone miejsce lub czasie wyjścia do kolejnego miejsca.

Jeśli nie chcesz otrzymywać tego typu alertów, możesz je wyłączyć. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji, a następnie stuknij aplikację, aby włączyć lub wyłączyć alerty oparte na położeniu. Dowiedz się więcej o o usługach lokalizacji.

Jeśli nie widać powiadomień z określonej aplikacji

Aby otrzymywać powiadomienia, musisz mieć połączenie z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową. Jeśli na urządzeniu nie są wyświetlane powiadomienia dotyczące określonej aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy aplikacja obsługuje powiadomienia. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia, wybierz aplikację i sprawdź, czy opcja Włącz powiadomienia jest włączona.
 2. Jeśli dla aplikacji są włączone powiadomienia, ale nie otrzymujesz alertów, być może opcja Banery jest wyłączona. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia, wybierz aplikację, a następnie wybierz opcję Banery.
 3. Upewnij się, że udało Ci się zalogować do swojego konta Apple ID
 4. Upewnij się, że funkcja Nie przeszkadzać jest wyłączona
 5. Jeśli w ostatnim czasie zainstalowano aplikację lub odtworzono urządzenie z backupu, otwórz aplikację, aby rozpocząć odbieranie powiadomień.

Więcej informacji

Usługa powiadomień korzysta z sieci Wi-Fi tylko wtedy, gdy połączenie komórkowe nie jest dostępne. Zapory sieciowe i serwery proxy mogą wpływać na odbiór powiadomień. Uzyskaj pomoc dotyczącą korzystania z usługi powiadomień w trybie push firmy Apple

Dowiedz się więcej o powiadomieniach na zegarku Apple Watch.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: