Jak znaleźć numer seryjny urządzenia AirPort Extreme, AirPort Express lub AirPort Time Capsule

Dowiedz się, jak znaleźć numer seryjny urządzenia AirPort.

Poniżej przedstawiono różne sposoby na znalezienie numeru seryjnego urządzenia AirPort.

Używanie Narzędzia AirPort

Oto jak znaleźć numer seryjny stacji bazowej AirPort przy użyciu Narzędzia AirPort.

Narzędzie AirPort 6

  1. Otwórz Narzędzie AirPort. Znajdziesz je w folderze Narzędzia. Możesz też wyszukać je za pomocą funkcji Spotlight.
  2. Wybierz stację bazową w oknie Narzędzia AirPort. 
  3. Jeśli pojawi się monit o hasło, wpisz hasło stacji bazowej i kliknij OK.

Numer seryjny urządzenia zostanie wyświetlony w oknie wyskakującym.

Narzędzie AirPort 5

  1. Otwórz Narzędzie AirPort. Znajdziesz je w folderze Narzędzia. Możesz też wyszukać je za pomocą funkcji Spotlight.
  2. Wybierz swój produkt AirPort.
  3. Kliknij opcję Konfigurowanie ręczne.
  4. Kliknij przycisk AirPort na pasku narzędzi.
  5. Kliknij kartę Podsumowanie.

Numer seryjny urządzenia jest wymieniony na karcie Podsumowanie.

Na obudowie urządzenia

W zależności od modelu numer seryjny może się znajdować na spodzie urządzenia lub na bocznej ściance. Dokładne umiejscowienie numerów pokazano na ilustracjach poniżej.

Urządzenie Time Capsule i stacje bazowe AirPort Extreme (802.11ac)

Numer seryjny znajduje się na spodzie urządzenia:

Urządzenie Time Capsule i stacje bazowe AirPort Extreme (802.11ac)

Urządzenie Time Capsule i stacje bazowe AirPort Extreme (802.11n)

Numer seryjny znajduje się na szarym pasku na spodzie urządzenia:

Numer seryjny stacji bazowej AirPort

AirPort Express 802.11n (2. generacji)

Numer seryjny znajduje się na spodzie urządzenia:

AirPort Express 802.11n (2. generacji)

AirPort Express 802.11n (1. generacji)

Numer seryjny znajduje się na bocznej ściance urządzenia obok wtyczki zasilania:

AirPort Express 802.11n (1. generacji)

Stacja bazowa AirPort Extreme (starsza niż wersja obsługująca standard 802.11n)

Numer seryjny znajduje się na etykiecie na spodzie urządzenia:

Spód stacji bazowej AirPort Extreme

Na oryginalnym opakowaniu produktu

Jeśli nadal jest dostępne oryginalne opakowanie produktu, numer seryjny można znaleźć na etykiecie z kodem kreskowym przyklejonej do opakowania.

Na oryginalnym rachunku lub oryginalnej fakturze

Niektórzy sprzedawcy umieszczają numer seryjny urządzenia AirPort na rachunku lub fakturze.

Więcej informacji

Dowiedz się, jak znaleźć numery seryjne innych produktów sprzętowych firmy Apple.

Data publikacji: