Formatowanie dysków zewnętrznych przy użyciu standardu Mac OS Extended przed użyciem z programem Aperture

W tym artykule podano wskazówki dotyczące przygotowywania nowego zewnętrznego dysku twardego do użytku z programem Aperture.

Bibliotekę programu Aperture, obrazy z odwołaniami i magazynu programu FileVault można przechowywać na zewnętrznym dysku twardym FireWire lub USB. Poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące przygotowywania zewnętrznego dysku twardego pozwalające uzyskać najwyższą wydajność programu Aperture. Wiele zewnętrznych dysków twardych jest wstępnie sformatowanych przy użyciu systemu FAT 32. Jest to natywny format plików systemu Windows. System Mac OS X może go odczytywać, ale nie jest to najlepsza opcja dla programu Aperture.

Przed rozpoczęciem używania nowego zewnętrznego dysku twardego z programem Aperture należy sformatować go ponownie przy użyciu systemu plików Mac OS Extended:

  1. Upewnij się, że dysk jest podłączony i zamontowany.
  2. Jeśli zapisano już jakiekolwiek dane na dysku, utwórz ich kopię zapasową przed przejściem do następnego kroku.
  3. W programie Finder wybierz kolejno opcje Idź > Narzędzia. Zostanie otwarty katalog /Programy/Narzędzia.
  4. Uruchom Narzędzie dyskowe.
  5. Kliknij ikonę zewnętrznego dysku twardego na pasku bocznym z lewej strony okna.


  6. Kliknij kartę Wymaż w górnej części okna.


  7. Z menu Format woluminu wybierz opcję Mac OS Extended (kronikowany).


  8. Wprowadź nazwę zewnętrznego dysku twardego w polu Nazwa.
  9. Kliknij przycisk Wymaż.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: