O symbolu TTY na pasku stanu telefonu iPhone

Dowiedz się, jak rozpoznać symbol Teletype (TTY) na pasku stanu telefonu iPhone.

Komputery z systemem TTY są używane przez osoby głuche i niedosłyszące do komunikacji przez pisanie i odczytywanie tekstu. Posiadacze adaptera TTY dla telefonu iPhone (dostępnego na stronie www.apple.com/pl/store) mogą używać telefonu iPhone z komputerem wyposażonym w system TTY.

Jeśli na pasku stanu jest widoczny symbol  , oznacza to, że jest włączony system TTY. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > RTT/TTY, aby włączyć lub wyłączyć system TTY.

Więcej informacji

System TTY jest dostępny tylko wtedy, gdy operator komórkowy udostępnia tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Dowiedz się więcej na temat opcji ułatwień dostępu na telefonie iPhone.

 

Data publikacji: