iPod: wybieranie języka funkcji VoiceOver dla poszczególnych utworów

W tym artykule wyjaśniono, jak wybierać język funkcji VoiceOver dla poszczególnych utworów na iPodzie.

 

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Dzięki funkcji VoiceOver tytuły utworów, nazwy wykonawców i nazwy list odtwarzania są odczytywane na głos podczas odsłuchiwania zawartości na niektórych modelach iPoda. Dowiedz się, jak włączyć funkcję VoiceOver.

Domyślny język dla funkcji VoiceOver można wybrać w karcie Podsumowanie, kiedy iPod jest połączony z programem iTunes. Język funkcji VoiceOver można też ustawiać dla poszczególnych utworów. Wybrany język zostanie użyty zamiast języka domyślnego. Poniższa procedura przedstawia sposób ustawienia określonego języka funkcji VoiceOver dla wybranej zawartości w bibliotece programu iTunes.

  1. Otwórz program iTunes i wybierz utwór, książkę audio lub podcast, dla którego chcesz ustawić określony język funkcji VoiceOver.
  2. Po wybraniu elementu wybierz kolejno opcje Plik > Informacje.
  3. Kliknij kartę Opcje, a następnie wybierz język funkcji VoiceOver dla tej zawartości.
  4. Kliknij przycisk OK.

Wybór języka

Jeśli opcja Język VoiceOver jest niewidoczna, oznacza to, że funkcja VoiceOver nie jest włączona w programie iTunes lub nie jest obsługiwana przez dany model iPoda.

Data publikacji: