Identyfikowanie komputera Mac mini

Dowiedz się, jak znaleźć numer seryjny i inne informacje ułatwiające zidentyfikowanie Twojego komputera Mac mini.

Znajdowanie numeru seryjnego, identyfikatora modelu i numeru części

Numer seryjny i inne identyfikatory komputera Mac mini można znaleźć w systemie macOS, na obudowie komputera oraz na jego opakowaniu.

W oknie Ten Mac

W większości wersji systemu macOS numer seryjny i identyfikator modelu komputera można znaleźć w oknie Ten Mac.

Wybierz pozycję menu Apple () > Ten Mac. Zostanie wyświetlone okno, w którym będzie podana nazwa modelu komputera — na przykład Mac mini (koniec 2014 r.) — i jego numer seryjny. Za pomocą numeru seryjnego możesz sprawdzić zakres serwisu i wsparcia lub znaleźć dane techniczne swojego modelu.

Możesz też posłużyć się identyfikatorem modelu komputera, aby uzyskać więcej informacji. W oknie Ten Mac kliknij przycisk Raport systemowy. Zostanie otwarte okno Informacje o systemie. Znajdziesz w nim pole Identyfikator modelu w sekcji Przegląd sprzętu. Za pomocą tego identyfikatora możesz znaleźć informacje o swoim komputerze Mac mini poniżej.

Na obudowie komputera Mac mini

Zamknij swój komputer Mac mini, odłącz wszystkie kable i złącza, a następnie odwróć go spodem do góry. W przypadku modeli komputera Mac mini z 2010 r. i późniejszych, numer seryjny znajduje się na spodzie komputera, obok oznakowań zgodności z przepisami.

W modelach komputera Mac mini sprzed 2010 r. numer seryjny znajduje się między kodami kreskowymi na etykiecie umiejscowionej przy krawędzi na spodzie komputera.

Na oryginalnym opakowaniu lub dowodzie zakupu

Jeśli nadal masz oryginalne opakowanie komputera Mac mini, możesz znaleźć na nim etykietę z kodem kreskowym, która zawiera z numer seryjny.

Na opakowaniu jest też podany numer części Apple — na przykład MGEM2xx/A. Aby ustalić model komputera Mac mini, odszukaj zgodny numer na liście poniżej. 
W numerach części Apple znaki „xx” przed ukośnikiem to zmienne zależne od kraju lub regionu.

Numer seryjny, numer modelu i informacje o konfiguracji komputera Mac mini mogą znajdować się również na jego dowodzie zakupu (rachunku lub fakturze).

Modele komputera Mac mini

Klikając poszczególne modele, wyświetlisz ich dane techniczne.

2014

   


Mac mini (koniec 2014 r.)

Identyfikator modelu:
Macmini7,1

Numery części:
MGEM2xx/A
MGEN2xx/A
MGEQ2xx/A

   

2012

   


Mac mini (koniec 2012 r.)

Identyfikator modelu:
Macmini6,1

Numer części:
MD387xx/A


Mac mini (koniec 2012 r.)

Identyfikator modelu:
Macmini6,2

Numery części:
MD388xx/A
MD389xx/A

2011

   


Mac mini (połowa 2011 r.)

Identyfikator modelu:
Macmini5,1

Numer części:
MC815xx/A


Mac mini (połowa 2011 r.)

Identyfikator modelu:
Macmini5,2

Numery części:
MC816xx/A
MC936xx/A

2010

   


Mac mini (połowa 2010 r.)

Identyfikator modelu:
Macmini4,1

Numery części:
MC438xx/A
MC270xx/A

   

2009

   


Mac mini (koniec 2009 r.)

Identyfikator modelu:
Macmini3,1

Numery części:
MC238xx/A
MC239xx/A
MC408xx/A


Mac mini (początek 2009 r.)

Identyfikator modelu:
Macmini3,1

Numery części:
MB464xx/A
MB463xx/A

Data publikacji: