Uszkodzenia komputerów Mac i akcesoriów po kontakcie z cieczą nie są objęte gwarancją

Naprawa uszkodzeń komputerów Mac i akcesoriów, które powstały w wyniku działania cieczy, nie jest objęta roczną (1) ograniczoną gwarancją Apple ani planem AppleCare Protection Plan (APP).

Obecne modele komputerów przenośnych oraz klawiatur przewodowych i bezprzewodowych firmy Apple (z wyjątkiem klawiatury Magic Keyboard) mają wskaźniki zawilgocenia, które pozwalają określić, czy te produkty miały kontakt z cieczą.

Korzyści wynikające z gwarancji producenta stanowią dodatek do uprawnień z tytułu przepisów prawa konsumenckiego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Produkty Apple i prawo konsumenckie.

Jeśli klawiatura nie działa

Możesz uzyskać pomoc w zakresie identyfikowania klawiatury i procedur rozwiązywania problemów, jeśli klawiatura bezprzewodowa Apple nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Data publikacji: