Przebudowywanie programowego zestawu lustrzanego RAID

Dowiedz się, jak przebudować programowy zestaw lustrzany RAID w systemie Mac OS X.

Po odłączeniu, a następnie ponownym podłączeniu dysku będącego segmentem zestawu lustrzanego RAID konieczne jest przebudowanie tego dysku, tak aby zawierał najnowsze dane. Jeśli podczas tworzenia zestawu RAID włączono opcję „Automatyczna przebudowa zestawu RAID lustrzanego” w oknie dialogowym opcji zestawu RAID, dysk zostanie przebudowany automatycznie w tle i nie musisz wykonywać procedury z tego artykułu.

Jeśli opcja „Automatyczna przebudowa zestawu RAID lustrzanego” nie została włączona w oknie dialogowym opcji zestawu RAID podczas tworzenia zestawu RAID, musisz samodzielnie przebudować dysk. Aby przebudować dysk w zestawie lustrzanym RAID:

  1. Otwórz Narzędzie dyskowe.
  2. Wybierz zestaw RAID i kliknij kartę RAID.
  3. Kliknij przycisk Przebuduj.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: