Przebudowywanie programowego zestawu lustrzanego RAID

Dowiedz się, jak przebudować programowy zestaw lustrzany RAID w systemie Mac OS X.

Po odłączeniu, a następnie ponownym podłączeniu dysku będącego segmentem zestawu lustrzanego RAID konieczne jest przebudowanie tego dysku, tak aby zawierał najnowsze dane. Jeśli podczas tworzenia zestawu RAID włączono opcję „Automatyczna przebudowa zestawu RAID lustrzanego” w oknie dialogowym opcji zestawu RAID, dysk zostanie przebudowany automatycznie w tle i nie musisz wykonywać procedury z tego artykułu.

Jeśli opcja „Automatyczna przebudowa zestawu RAID lustrzanego” nie została włączona w oknie dialogowym opcji zestawu RAID podczas tworzenia zestawu RAID, musisz samodzielnie przebudować dysk. Aby przebudować dysk w zestawie lustrzanym RAID:

  1. Otwórz Narzędzie dyskowe.
  2. Wybierz zestaw RAID i kliknij kartę RAID.
  3. Kliknij przycisk Przebuduj.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: