Słuchanie podcastów z usługi Apple Podcasts

Odkryj w Apple Podcasts bezpłatne opowieści audio, które bawią, uczą i inspirują.

 

Ikona aplikacji Podcasty

Aplikacji Apple Podcasts możesz używać na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z najnowszą wersją systemu iOS lub iPadOS, na komputerze Mac z systemem macOS Catalina lub na urządzeniu Apple TV.

Słuchanie audycji

Kiedy odtwarzasz odcinki w aplikacji Apple Podcasts na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS, odtwarzacz znajduje się u dołu ekranu. Stuknij odtwarzacz, aby otworzyć ekran Odtwarzane i uzyskać dostęp do elementów sterujących odtwarzaniem.

W aplikacji Apple Podcasts na komputerze Mac elementy sterujące odtwarzaniem znajdują się u góry okna. 

Aby wyświetlić obszar Odtwarzane na urządzeniu Apple TV, otwórz aplikację Apple Podcasts, a następnie przesuń palcem w dół na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote. Obszar Odtwarzane pojawi się na górnym pasku menu.

Sterowanie odtwarzaniem

Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu
Aby przewinąć odcinek, stuknij lub kliknij przycisk Szybko do tyłu o 15 sekund  lub przycisk 30 sekund do przodu .

Dostosowywanie szybkości odtwarzania
Aby zmienić szybkość odtwarzania podcastu na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, stuknij przycisk Szybkość odtwarzania . Na komputerze Mac wybierz szybkość odtwarzania z menu Narzędzia na pasku menu.

Ustawianie zegara usypiania
Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz ustawić zegar usypiania, aby zatrzymać odtwarzanie podcastu po określonym czasie. W obszarze Odtwarzane przesuń palcem w górę i stuknij przycisk Usypianie .

Odtwarzanie dźwięku przez głośnik
Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij przycisk Odtwarzanie , aby zmienić urządzenie, na którym jest odtwarzany dźwięk.

Odtwarzanie odcinków według kolejności lub odtwarzanie najpierw najnowszego odcinka

Niektóre podcasty tworzą opowieść, której odtwarzanie warto rozpocząć od pierwszego odcinka. Z kolei słuchanie innych podcastów można rozpocząć od najnowszego odcinka. Aby decydować o kolejności odtwarzania odcinków:

 1. Przejdź do strony zawierającej informacje na temat podcastu.
 2. Stuknij lub kliknij przycisk Więcej , a następnie stuknij lub kliknij opcję Ustawienia.
 3. Stuknij lub kliknij opcję Odtwarzaj według kolejności lub Odtwarzaj od najnowszych.

Możesz również skonfigurować odtwarzanie ciągłe, aby po zakończeniu odtwarzania odcinka automatycznie rozpoczynało się odtwarzanie następnego. W tym celu:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > Podcasty. Stuknij suwak znajdujący się obok opcji Odtwarzanie ciągłe.
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Podcasty > Preferencje z paska menu w aplikacji Podcasty. Następnie kliknij opcję Odtwarzanie i wybierz opcję Odtwarzaj następny odcinek po zakończeniu odtwarzania poprzedniego odcinka.

Subskrybowanie audycji

Znajdź ulubione audycje, a następnie subskrybuj je, aby dowiadywać się o nowych odcinkach.

iPhone wyświetlający funkcję Przeszukiwanie ścieżki dźwiękowej na karcie wyszukiwania w aplikacji Podcasty.

Odnajdowanie audycji

Przeglądaj kategorie, np. kryminał lub komedia, lub wyszukaj podcasty zawierające określone słowo lub wyrażenie. Na przykład wyszukaj wyrażenie „Kometa Halleya”, aby wyświetlić audycje i odcinki, w których wspomniano o komecie Halleya.

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kartę Przeglądaj lub kartę Szukaj u dołu ekranu. 
 • Na komputerze Mac kliknij opcję Przeglądaj na pasku bocznym lub skorzystaj z pola wyszukiwania u góry paska bocznego.

Aby znaleźć ostatnio odtwarzane podcasty, stuknij lub kliknij opcję Słuchaj teraz, a następnie przewiń do sekcji Ostatnio słuchane u dołu ekranu.

Jak subskrybować audycję

 1. Wskaż audycję lub wyszukaj ją w aplikacji Apple Podcasts.
 2. Stuknij lub kliknij audycję, aby wyświetlić stronę z informacjami na jej temat.
 3. Stuknij lub kliknij opcję Subskrybuj. Po zasubskrybowaniu nowe odcinki będą automatycznie pobierane bez opłat i otrzymasz powiadomienie o ich udostępnieniu. 

Aplikacja Apple Podcasts może wstrzymać subskrypcję, jeśli przestaniesz słuchać audycji. Audycje i pobrane odcinki pozostaną w bibliotece, ale nowe odcinki mogą nie być uaktualniane. Aby nadal otrzymywać nowe odcinki, ponownie subskrybuj audycję.

Jak anulować subskrypcję audycji

 1. Stuknij lub kliknij audycję, aby wyświetlić stronę z informacjami na jej temat.
 2. Stuknij lub kliknij przycisk Więcej .
 3. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Anuluj subskrypcję. 

Na urządzenie nie będą już pobierane nowe odcinki, ale odcinki znajdujące się w bibliotece nie zostaną usunięte.

Pobieranie lub usuwanie odcinków

Aby słuchać podcastów, gdy nie masz połączenia z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową, pobierz odcinki, zanim się rozłączysz. Odcinki są usuwane automatycznie po upływie 24 godzin od przesłuchania, możesz je również usunąć ręcznie.

Jak pobrać odcinki

 1. Znajdź odcinek w bibliotece albo przeglądaj lub wyszukaj odcinek.
 2. Stuknij lub kliknij przycisk pobierania  obok nazwy odcinka. Jeśli widzisz przycisk dodawania , stuknij lub kliknij go, a następnie stuknij lub kliknij przycisk pobierania .

Jeśli przycisk pobierania  nie jest widoczny, odcinek został już pobrany na urządzenie.

Wyłączanie automatycznego pobierania

 • Aby wyłączyć automatyczne pobieranie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Podcasty > Pobierz odcinki, a następnie wybierz pozycję Wył.
 • Aby wyłączyć automatyczne pobieranie na komputerze Mac, z paska menu wybierz kolejno opcje Podcasty > Preferencje. Kliknij opcję Ogólne. Obok opcji Pobieraj odcinki automatycznie zaznacz pozycję Nigdy.

Jak usunąć odcinki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Znajdź audycję w bibliotece.
 2. Stuknij audycję, aby wyświetlić stronę zawierającą informacje na jej temat.
 3. Przesuń palcem w lewo po odcinku.
 4. Stuknij opcję Usuń.

Jak usunąć odcinki na komputerze Mac

 1. Na pasku bocznym kliknij opcję Pobrane.
 2. Kliknij przycisk Więcej  obok odcinka, który chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń.
 3. Kliknij opcję Usuń pobrane.

Jeśli chcesz, aby odcinki były automatycznie usuwane po ich zakończeniu, z paska menu wybierz kolejno opcje Podcasty > Preferencje. Kliknij opcję Zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Automatycznie usuwaj odtworzone odcinki.

Więcej możliwości aplikacji Podcasty

Jeśli często słuchasz audycji, oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby usprawnić korzystanie z aplikacji Apple Podcasts.

Ocenianie i recenzowanie podcastów

W aplikacji Apple Podcasts wyszukaj audycję, stuknij lub kliknij ją, a następnie przewiń w dół do sekcji Oceny i recenzje. Stuknij lub kliknij opcję Napisz recenzję lub wybierz, ile gwiazdek chcesz przyznać.

Synchronizowanie podcastów

Domyślnie biblioteka podcastów jest synchronizowana ze wszystkimi urządzeniami, więc jeśli wstrzymasz odtwarzanie odcinka na jednym urządzeniu, możesz wznowić je od tego samego miejsca na innym urządzeniu. Synchronizację można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć. W tym celu:

 • Na urządzeniu z systemem iOS przejdź do aplikacji Ustawienia. Przewiń do opcji Podcasty, stuknij ją, a następnie stuknij opcję Synchr. podcasty.
 • Na komputerze Mac otwórz aplikację Podcasty i z paska menu wybierz kolejno opcje Podcasty > Preferencje. Kliknij opcję Zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Synchronizuj subskrypcje na wszystkich urządzeniach.

Oznaczanie odcinka jako odtworzonego

Aby usunąć odcinek z kolejki, oznacz go jako odtworzony. 

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch przejdź do karty Słuchaj teraz i znajdź odcinek, który chcesz usunąć. Naciskaj go przez dłuższą chwilę i stuknij opcję Oznacz jako odtworzone.
 • Na komputerze Mac znajdź odcinek, który chcesz usunąć. Kliknij przycisk Więcej , a następnie z wyświetlonego menu wybierz opcję Oznacz jako odtworzone.

Więcej informacji

Data publikacji: