Słuchanie podcastów z usługi Apple Podcasts

Odkrywaj i subskrybuj w usłudze Apple Podcasts na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu Apple TV opowieści, które bawią, uczą i inspirują.

Urządzenie Apple TV, telefon iPhone i iPad

 

Ikona aplikacji Podcasty

W usłudze Apple Podcasts na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu Apple TV możesz przeglądać darmowe odcinki i audycje z wielu różnych dziedzin — od rozrywki i nauki po wiadomości i wydarzenia polityczne.

Odkrywanie usługi Apple Podcasts

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch nawigację w usłudze Apple Podcasts umożliwiają karty znajdujące się u dołu ekranu. W przypadku urządzenia Apple TV przesuń palcem w dół na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote, aby wyświetlić menu nawigacyjne.

 

Słuchaj teraz

Słuchaj teraz

Na tej karcie znajdują się nowe i nieodtworzone odcinki zasubskrybowanych audycji oraz ostatnio dodane odcinki. Stuknij audycję, aby jej słuchać. Gdy najnowszy odcinek dobiegnie końca, zostaną odtworzone nieodtworzone odcinki audycji wyświetlane w bibliotece. Wyświetlane są też audycje, które mogą Ci się spodobać, oraz ostatnio odtwarzane audycje.

 

Biblioteka

Biblioteka

Na tej karcie znajdują się wszystkie audycje i odcinki dodane do biblioteki — nawet te, których obecnie nie subskrybujesz. Stuknij opcję Pobrane odcinki, aby wyświetlić tylko pobrane podcasty, i słuchać ich bez konieczności łączenia się z siecią komórkową danych lub siecią Wi-Fi.1

Możesz utworzyć własną stację lub dodać podcast zasubskrybowany za pośrednictwem witryny internetowej. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Nowa stacja lub Dodaj podcast z URL.

 

 

Przeglądaj

Przeglądaj

Na tej karcie możesz zobaczyć nowości i pozycje znajdujące się na szczycie list przebojów. Stuknij dowolny odcinek, aby zacząć go słuchać, lub stuknij ikonę Dodaj, aby dodać go do biblioteki i wysłuchać później.

 

Szukaj

Szukaj

Na tej karcie możesz szukać konkretnych odcinków, audycji, dostawców lub tematów. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie stuknij opcję Wszystkie podcasty lub Twoja biblioteka, aby przeszukiwać cały katalog Apple Podcasts lub tylko swoją bibliotekę.

 

Słuchanie audycji

Kiedy odtwarzasz odcinki w usłudze Apple Podcasts na urządzeniu z systemem iOS, odtwarzacz znajduje się u dołu ekranu. Stuknij odtwarzacz, aby otworzyć ekran Odtwarzane2 i uzyskać dostęp do elementów sterujących odtwarzaniem.

 

 

Telefon iPhone z otwartym obszarem Odtwarzane przewijanym w dół w celu pokazania przycisku Usypianie, przycisku Wyślij, notatek do odcinka oraz sekcji Następne

Sterowanie odtwarzaniem

Z ekranu Odtwarzane możesz wykonać następujące czynności:

 • Regulować głośność.
 • Odtwarzać lub wstrzymywać odcinki.
 • Stuknąć przycisk Szybko do tyłu o 15 sekund przycisk Szybko do tyłu o 15 sekund lub przycisk 30 sekund do przodu przycisk 30 sekund do przodu, aby przewinąć odcinek.
 • Stuknąć ikonę Szybkość odtwarzania przycisk Szybkość odtwarzania, aby zmienić szybkość odtwarzania.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch możesz również stuknąć ikonę Odtwarzanie przez Odtwarzanie przez, aby zmienić urządzenie, na którym odtwarzany jest dźwięk.
 • Przesunąć palcem w górę, aby wyświetlić notatki do odcinka oraz listę odcinków znajdujących się w kolejce rzeczy do odtworzenia jako następne. Możesz też kliknąć przycisk Usypianie, aby zatrzymać odtwarzanie podcasta po określonym czasie. 

Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, stuknij przycisk Zamknij ekran Odtwarzane Zamknij ekran Odtwarzane lub przesuń palcem w dół od góry odtwarzacza.

Subskrybowanie audycji

 1. Znajdź w usłudze Apple Podcasts audycję, która Ci się podoba.
 2. Stuknij ją, aby przejść na stronę informacyjną audycji.
 3. Stuknij opcję Subskrybuj. Po zasubskrybowaniu nowe odcinki będą automatycznie pobierane3 bez opłat i otrzymasz powiadomienie4 o ich udostępnieniu. 

Usługa Apple Podcasts może wstrzymać subskrypcję, jeśli przestaniesz słuchać audycji. Audycje i pobrane odcinki pozostaną w bibliotece, ale nowe odcinki mogą nie być uaktualniane. Aby nadal otrzymywać nowe odcinki, ponownie subskrybuj audycję.

Anulowanie subskrypcji audycji:

 1. Stuknij audycję, aby przejść na jej stronę informacyjną.
 2. Stuknij przycisk Więcej przycisk Więcej.
 3. Stuknij opcję Anuluj subskrypcję. Na urządzenie nie będą już pobierane nowe odcinki, ale odcinki znajdujące się w bibliotece nie zostaną usunięte.

 

Więcej sposobów słuchania audycji w usłudze Apple Podcasts

Do sterowania potrzebujesz jedynie opuszka palca — lub głosu. Zadaj funkcji Siri pytanie „What can I do?” („Co mogę zrobić?”), aby dowiedzieć się więcej na temat poleceń dla funkcji Siri z zakresu podcastów i dźwięku. Możesz też wykonać te czynności:

 

 

Aplikacja Podcasty wyświetlająca odcinki, które można pobrać.

 

Pobieranie lub usuwanie odcinków

Aby słuchać audycji offline:

 1. Znajdź odcinek na karcie Biblioteka lub Przeglądaj.
 2. Stuknij przycisk Pobierz Pobierz obok tytułu odcinka. Możesz też stuknąć ikonę Dodaj Dodaj, jeśli jest dostępna, a następnie stuknąć przycisk Pobierz Pobierz.

Jeśli nie widzisz przycisku Pobierz Pobierz, odcinek został już pobrany na urządzenie.5

Odcinki są usuwane automatycznie po upływie 24 godzin od przesłuchania, możesz je również usunąć ręcznie:

 1. Znajdź audycję w bibliotece.
 2. Stuknij audycję, aby wyświetlić stronę zawierającą informacje na jej temat.
 3. Przesuń palcem w lewo po odcinku.
 4. Stuknij opcję Usuń.6

Aby oznaczyć odcinek jako odtworzony i tym samym usunąć go z kolejki:

 1. Przejdź do karty Słuchaj teraz.
 2. Znajdź odcinek, który chcesz usunąć.
 3. Naciskaj go przez dłuższą chwilę i stuknij opcję Oznacz jako odtworzony. 

 

Zmienianie ustawień

Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Podcasty. Możesz tu dostosować następujące ustawienia:

 • Synchr. usługę Apple Podcasts: ustaw, żeby biblioteka podcastów była taka sama na wszystkich urządzeniach. Możesz wstrzymać odtwarzanie odcinka na jednym urządzeniu i wznowić je od tego samego miejsca na innym urządzeniu.
 • Odtwarzanie ciągłe: zdecyduj, czy następny odcinek audycji lub stacji ma być odtwarzany automatycznie po zakończeniu odtwarzania poprzedniego odcinka.
 • Dane sieci komórkowej: włącz lub wyłącz możliwość strumieniowania audycji w usłudze Apple Podcasts, gdy telefon iPhone lub iPad używa danych sieci komórkowej.
 • Pobierz odcinki: wybierz, czy nowe lub nieodtworzone odcinki mają być pobierane na urządzenie.

Na stronie produktowej podcasta możesz także sterować ustawieniami specyficznymi dla tej audycji, stukając przycisk Więcej przycisk Więcej, a następnie stukając przycisk Ustawienia przycisk Ustawienia.

 

Więcej informacji

 

  

1. Na urządzeniu Apple TV nie możesz pobierać rzeczy, ale możesz strumieniować zawartość za pomocą sieci Wi-Fi.

2. Na iPadzie w trybie pionowym obszar Odtwarzane znajduje się w prawym dolnym rogu. Na urządzeniu Apple TV otwórz usługę Apple Podcasts, a następnie przesuń palcem w dół na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote, aby wyświetlić opcję Odtwarzane na górnym pasku menu.

3. Aby na urządzeniu z systemem iOS wyłączyć automatyczne pobieranie, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Podcasty > Pobierz odcinki, a następnie wybierz pozycję Wył.

4. W celu edycji powiadomień przejdź do karty Słuchaj teraz i stuknij ikonę ustawień powiadomień przycisk Ustawienia powiadomień.

5. Na urządzeniu Apple TV odcinki możesz tylko strumieniować.

6. Aby usunąć wybrany odcinek w aplikacji iTunes, kliknij odcinek prawym przyciskiem myszy lub kliknij go z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybierz opcję Usuń z biblioteki. 

Data publikacji: