Subskrybowanie i słuchanie podcastów

Odkryj fascynujące opowieści w aplikacji Podcasty na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i urządzeniu Apple TV, w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC, a także na głośniku HomePod.

W aplikacji Podcasty na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i urządzeniu Apple TV, w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC, a także na głośniku HomePod możesz przeglądać darmowe odcinki i audycje z wielu różnych dziedzin — od rozrywki i nauki po wiadomości i wydarzenia polityczne.

 

Znajdowanie i subskrybowanie

Możesz przeglądać zawartość w poszukiwaniu nowych lub popularnych audycji:

 • Na urządzeniu z systemem iOS: otwórz aplikację Podcasty, a następnie u dołu ekranu stuknij ikonę  Przeglądaj.
 • W aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC: z menu w lewym górnym rogu wybierz ikonę  Podcasty, a następnie kliknij opcję Sklep.
 • Na urządzeniu Apple TV: otwórz aplikację Podcasty, a następnie przesuń w prawo na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote i wybierz opcję Polecane lub Najlepsze.

Możesz także wyszukiwać podcasty według tytułów lub tematów.

W aplikacji Podcasty na kartach Polecane i Najlepsze znajdziesz nowe i popularne audycje. Na karcie Dostawcy znajdziesz audycje od konkretnych firm, a na karcie Wszystkie kategorie możesz przeglądać audycje dotyczące różnych tematów, takich jak Wiadomości i polityka, Komedia, Technologie i innych.

Subskrybowanie

Gdy na urządzeniu z systemem iOS znajdziesz audycję, którą chcesz subskrybować, stuknij ją w celu wyświetlenia strony informacyjnej audycji, a następnie stuknij ikonę . Po zasubskrybowaniu nowe odcinki będą automatycznie pobierane1 bezpłatnie od razu po udostępnieniu.

W aplikacji iTunes przejdź na stronę informacyjną audycji, a następnie kliknij opcję Subskrybuj.

Na urządzeniu Apple TV przejdź na stronę informacyjną o audycji, a następnie u góry listy odcinków wybierz opcję Subskrybuj.

Aplikacja Podcasty Apple może wstrzymać subskrypcję, jeśli przestaniesz słuchać audycji. Audycje i pobrane odcinki pozostają w bibliotece, ale nowe odcinki mogą nie być uaktualniane. Aby nadal otrzymywać nowe odcinki, ponownie subskrybuj audycję.

1. Aby na urządzeniu wyłączyć automatyczne pobieranie, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Podcasty > Pobierz odcinki, a następnie wybierz pozycję Wył. W aplikacji iTunes w środkowej kolumnie kliknij audycję, a następnie po prawej stronie tytułu audycji kliknij ikonę  i w menu Pobierz odcinki wybierz opcję Wył. Odcinki nie są pobierane na urządzenie Apple TV.

Słuchanie audycji

Audycje można przesyłać strumieniowo i pobierać w domu lub w podróży. Obie możliwości są dostępne na telefonach iPhone, iPadach lub iPodach touch2, a także na komputerach Mac oraz PC. Podcasty można też przesyłać strumieniowo na urządzeniu Apple TV lub głośniku HomePod. Można również poprosić Siri o rozpoczęcie odtwarzania podcastu, podając jego tytuł. Dowiedz się więcej o używaniu funkcji Siri na urządzeniach z systemem iOS, komputerach Mac, urządzeniach Apple TV i głośniku HomePod.

Słuchanie odcinka możesz zacząć w aplikacji Podcasty na jednym urządzeniu Apple, a dokończyć je na innym urządzeniu. Dowiedz się więcej na temat synchronizowania podcastów.

2. Aby przesyłać strumieniowo audycje za pomocą sieci komórkowej, upewnij się, że opcja Dane sieci komórkowej jest włączona na ekranie Ustawienia > Sieć komórkowa > Podcasty.

Odtwarzanie wszystkich nowych odcinków jednej audycji

Na urządzeniu z systemem iOS otwórz aplikację Podcasty, u dołu ekranu stuknij ikonę  Słuchaj teraz, a następnie stuknij audycję, której chcesz słuchać. Gdy najnowszy odcinek dobiegnie końca, zostaną odtworzone nieodtworzone odcinki audycji wyświetlane w bibliotece.

W aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC z menu w lewym górnym rogu wybierz ikonę , a następnie kliknij opcję Biblioteka. Aby odtworzyć wszystkie niesłuchane odcinki, w środkowej kolumnie kliknij dwukrotnie audycję, której chcesz słuchać.

Na urządzeniu Apple TV otwórz aplikację Podcasty, a następnie wybierz opcję Biblioteka. Wybierz audycję, której chcesz słuchać, a następnie wybierz ostatni nieodtworzony odcinek. Gdy najnowszy odcinek dobiegnie końca, zostaną odtworzone nieodtworzone odcinki audycji wyświetlane w bibliotece.

Tworzenie kolejki odcinków z wielu audycji

Na urządzeniu z systemem iOS:

 1. Otwórz aplikację Podcasty.
 2. Podczas słuchania odcinka znajdź odcinek, którego chcesz słuchać w następnej kolejności.
 3. Użyj funkcji 3D Touch na nazwie odcinka, następnie stuknij opcję Następny , aby dodać odcinek do kolejki Następne. 

Jeśli chcesz dodać do kolejki Następne więcej odcinków, wykonaj te czynności, z tym że stuknij opcję Odtwórz później. Odcinek zostanie dodany na końcu kolejki.

Możesz też zacząć słuchać odcinka w aplikacji Podcasty na jednym urządzeniu Apple, a dokończyć go na innym urządzeniu. Dowiedz się więcej na temat synchronizowania podcastów.

Dostosowywanie ustawień odtwarzania

Na urządzeniu z systemem iOS w aplikacji Podcasty stuknij odtwarzacz u dołu ekranu (lub przesuń na nim w górę), aby otworzyć ekran Odtwarzane.

Na ekranie Odtwarzane:

 • Stuknij ikonę  lub , aby przeskoczyć wstecz lub do przodu o 15 sekund.
 • Stuknij ikonę , aby zmienić szybkość odtwarzania. Szybkość odtwarzania możesz zmienić na 1 i 1/2x (nieco szybciej), 2x (szybko) 1/2x (nieco wolniej) lub z powrotem na 1x (normalna szybkość).
 • Stuknij ikonę , aby przesłać odcinek strumieniowo na inne urządzenie przy użyciu funkcji AirPlay.

 

Przesuń palcem w górę w celu znalezienia dodatkowych funkcji:

 • Stuknij ikonę , a następnie wybierz, kiedy odtwarzanie ma zostać zatrzymane.
 • Stuknij opcję Pokaż na prawo od opcji Notatki do odcinka, aby przeczytać opis odcinka.
 • Jeśli masz odcinki w kolejce Następne, zobaczysz je na liście pod nagłówkiem Następne.
   

W aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC z menu w lewym górnym rogu wybierz ikonę , a następnie kliknij opcję Biblioteka. Kliknij ikonę  w prawym górnym rogu okna aplikacji iTunes, aby zmienić opcje odtwarzania.

Na urządzeniu Apple TV otwórz aplikację Podcasty, a następnie wybierz opcję Biblioteka. Wybierz audycję, w przypadku której chcesz zmienić ustawienia, a następnie przewiń do dołu listy nieodtworzonych odcinków i wybierz opcję Ustawienia podcastów.

Pobieranie odcinków do słuchania poza siecią

Jeśli chcesz posłuchać odcinka, ale nie masz dostępu do sieci Wi-Fi ani Internetu, możesz go pobrać.

Na urządzeniu z systemem iOS stuknij opcję Biblioteka  u dołu ekranu, stuknij audycję, którą chcesz pobrać, a następnie stuknij ikonę  z prawej strony nazwy odcinka. Jeśli nie widzisz ikony , odcinek został już pobrany na urządzenie.3

W aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC kliknij ikonę  po prawej stronie wybranego odcinka. 

Na urządzeniu Apple TV odcinki możesz tylko przesyłać strumieniowo.

3 Jeśli nie widzisz danego odcinka na liście Moje odcinki, przewiń w dół listy i stuknij opcję Dostępne odcinki. Znajdź odcinek, który chcesz pobrać, stuknij kolejno ikony . Możesz również pobrać odcinki audycji z karty Przeglądaj: znajdź interesujący Cię odcinek, następnie stuknij kolejno ikony  i .

Pobieranie podcastów przy użyciu sieci komórkowej

Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Podcasty i wyłącz opcję Pobieraj tylko przez Wi-Fi. Maksymalny rozmiar odcinka, jaki można pobrać, to 100 MB.

Anulowanie subskrypcji lub usuwanie

Odcinki są usuwane automatycznie po upływie 24 godzin od przesłuchania. Możesz anulować subskrypcje podcastów lub usuwać pojedyncze odcinki.

Anulowanie subskrypcji

Na urządzeniu z systemem iOS otwórz bibliotekę i znajdź audycję, której subskrypcję chcesz anulować. Stuknij audycję, aby wyświetlić stronę zawierającą informacje na jej temat, stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Anuluj subskrypcję. Na urządzenie nie będą już pobierane nowe odcinki.

Usuwanie wybranego odcinka

Otwórz bibliotekę, a następnie znajdź audycję zawierającą odcinek, który chcesz usunąć. Stuknij audycję, aby wyświetlić stronę zawierającą informacje na jej temat, przesuń palcem w lewo na odcinku, a następnie stuknij opcję Usuń.

 

Anulowanie subskrypcji audycji nie powoduje usunięcia odcinków znajdujących się w bibliotece ani pobranych na urządzenie do słuchania poza siecią. Jeśli chcesz anulować subskrypcję i usunąć wszystkie odcinki z biblioteki oraz urządzenia, stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Usuń z biblioteki.

Opcja anulowania subskrypcji nie będzie dostępna, jeśli nie słuchasz już audycji.

W aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC:

 • Aby anulować subskrypcję, po prawej stronie tytułu audycji kliknij ikonę , a następnie wybierz opcję Wycofaj subskrypcję podcastu.
 • Aby usunąć wybrany odcinek, kliknij odcinek prawym przyciskiem myszy lub kliknij go z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybierz opcję Usuń z biblioteki.

Na urządzeniu Apple TV

Aby anulować subskrypcję, przewiń do dołu listy nieodtworzonych odcinków, a następnie wybierz opcję Ustawienia podcastów. Pod audycją wybierz opcję Subskrybowany.

Więcej informacji

Data publikacji: