Ochrona poufności danych podczas napraw sprzętu

Niektóre naprawy produktów mogą wymagać wymiany dysku twardego. Jeśli dysk twardy zawiera wrażliwe lub poufne dane, przeczytaj kilka sugestii na temat ich ochrony.

W przypadku wymiany dysku twardego poprzedni dysk zostaje zwrócony do firmy Apple w celu odnowienia. W ramach procesu odnawiania firma Apple wymazuje i ponownie formatuje wszystkie dyski twarde, aby uchronić klientów przed wszelkimi kłopotami związanymi z bezpieczeństwem danych lub kradzieżą tożsamości.

Niekiedy komputer jest oddawany do naprawy ze sprawnym dyskiem twardym — dysk może na przykład działać z przerwami lub nie jest elementem, który wymaga serwisu. W trosce o bezpieczeństwo danych, gdy dysk twardy wciąż działa, należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych i skorzystać z opisanych poniżej funkcji bezpiecznego wymazywania w Narzędziu dyskowym, aby sformatować dysk przed wysłaniem go do serwisu.

Funkcje bezpiecznego wymazywania w Narzędziu dyskowym

Opcje wymazywania zależą od wersji systemu operacyjnego OS X zainstalowanej na komputerze.

  • Narzędzie dyskowe w systemie Mac OS X 10.4 lub nowszym zawiera dodatkowe opcje bezpiecznego wymazywania.
  • Uwaga: w przypadku systemu OS X Lion 10.7 lub nowszego i dysku SSD opcje bezpiecznego wymazywania i wymazywania wolnego miejsca nie są dostępne w Narzędziu dyskowym. Te opcje są zbędne w przypadku dysków SSD, ponieważ standardowe wymazywanie utrudnia odzyskiwanie danych z dysku SSD. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa należy rozważyć włączenie funkcji FileVault przed rozpoczęciem używania dysku SSD. Funkcja FileVault, dostępna w systemach Mac OS X 10.3 i nowszych, uniemożliwia innym użytkownikom łatwy dostęp do informacji zawartych w katalogu domowym, nawet jeśli dysk nieoczekiwanie przestanie działać lub jest w naprawie.

  • Systemy operacyjne Mac OS X w wersji 10.3 i starszych zawierają funkcję Zeruj wszystkie dane w Narzędziu dyskowym, za pomocą której można całkowicie wymazać dane na dysku.

Należy pamiętać, aby zawsze tworzyć kopie zapasowe ważnych danych przed skorzystaniem z opcji wymazywania lub szyfrowania, ponieważ każde nadpisywanie danych wiąże się z ryzykiem ich utraty.

Data publikacji: