Konfigurator MIDI Audio: testowanie działania interfejsu MIDI

Program Konfigurator MIDI Audio (znajdujący się w katalogu Narzędzia) jest bardzo przydatnym narzędziem do rozwiązywania problemów z przepływem sygnałów w konfiguracji interfejsu MIDI. Poniżej opisano, jak za pomocą tego narzędzia przetestować działanie interfejsu MIDI w systemie:

  1. Otwórz program Konfigurator MIDI Audio.
  2. Kliknij kartę Urządzenia MIDI.
  3. Kliknij przycisk Test ustawień — przycisk zmieni kolor na niebieski, a kursor zmieni się w parę nut. Po włączeniu funkcji Test ustawień można przetestować porty wyjścia konfiguracji interfejsu MIDI komputera wraz z podłączonymi do nich kontrolerami MIDI. 
  4. Aby przetestować port wyjścia MIDI interfejsu MIDI, kliknij port wyjścia (odwrócony trójkąt) na odpowiedniej ikonie w oknie Konfiguratora MIDI Audio. Ikona portu wyjścia zmieni kolor na czerwony, a Konfigurator MIDI Audio prześle dane MIDI do fizycznego portu MIDI urządzenia.

  5. Jeśli wyświetlacz interfejsu MIDI jest wyposażony we wskaźniki stanu wskazujące przesyłanie danych, powinien się zaświecić wskaźnik odpowiadający temu portowi MIDI, który wybrano w Konfiguratorze MIDI Audio. Jeśli zewnętrzne urządzenie MIDI podłączone do tego portu MIDI jest także właściwie podłączone do systemu wzmacniającego, powinno też odtworzyć dźwięk.
  6. Jeśli w ustawieniach Konfiguratora MIDI Audio znajdują się także inne zewnętrzne urządzenia MIDI, możesz je przetestować, klikając odpowiednią ikonę w oknie Konfiguratora MIDI Audio. Ikona odpowiedniego portu wyjścia interfejsu MIDI zmieni kolor na czerwony, tak samo jak w przypadku opisanego wcześniej bezpośredniego kliknięcia portu.

  7. Przy włączonej funkcji Test ustawień można również testować wejście interfejsu MIDI. Wystarczy zagrać na kontrolerze podłączonym do interfejsu — ikona odpowiedniego portu wejścia MIDI (trójkąt) w oknie Konfiguratora MIDI Audio powinna zmienić kolor na czerwony.

Jeśli w trakcie przeprowadzania któregokolwiek z tych testów interfejs MIDI nie odpowiada, upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany sterownik interfejsu zgodny z używaną wersją systemu OS X. Więcej informacji o interfejsie MIDI znajdziesz w witrynie internetowej producenta urządzenia.

Jeśli w trakcie testów interfejsu MIDI wskaźniki stanu świecą się, ale podłączone moduły MIDI nie wydają dźwięków, upewnij się, że przewody MIDI są poprawnie podłączone (wyjście MIDI interfejsu jest połączone z wejściem MIDI modułu), a przewody MIDI są sprawne. Następnie upewnij się, że wyjścia audio modułów są prawidłowo połączone z mikserem lub innym odpowiednim systemem wzmacniającym. Jeśli moduł ma gniazdo słuchawkowe, podłącz słuchawki i sprawdź, czy słyszysz w nich dźwięk z modułu.

Po zakończeniu testowania ponownie kliknij przycisk Test ustawień. Zmieni on kolor na biały, wskazując, że program Konfigurator MIDI Audio nie jest już w trybie testowania ustawień.

Data publikacji: