Używanie notebooka Mac w trybie zamkniętego wyświetlacza z wyświetlaczem zewnętrznym

Dowiedz się, jak używać zewnętrznego wyświetlacza z notebookiem Mac, którego wbudowany wyświetlacz jest zamknięty.

Kiedy wbudowany wyświetlacz notebooka Mac jest zamknięty, możesz skorzystać z zewnętrznego wyświetlacza lub projektora. Jest to tak zwany tryb zamkniętej pokrywy lub zamkniętego wyświetlacza.

Wymagania trybu zamkniętej pokrywy

Aby skorzystać z trybu zamkniętego wyświetlacza na notebooku Mac, potrzebujesz następujących elementów:

  • Zasilacz prądu przemiennego
  • Zewnętrzna klawiatura i mysz lub gładzik, podłączane przez USB lub bezprzewodowo
  • Przejściówka z USB-C na USB, jeśli używasz myszy lub klawiatury podłączanej przez USB na MacBooku (2015 r. i nowsze modele) lub MacBooku Pro (2016 r. i nowsze modele)
  • Wyświetlacz zewnętrzny lub projektor

Włączanie trybu zamkniętego wyświetlacza

Wykonaj następujące czynności, aby włączyć tryb zamkniętego wyświetlacza.

Jeśli włączony komputer Mac nie rozpozna wyświetlacza zewnętrznego po podłączeniu, spróbuj podłączyć wyświetlacz, kiedy komputer jest wyłączony lub w trybie uśpienia. Następnie obudź lub włącz komputer po podłączeniu wyświetlacza.

W przypadku używania klawiatury i myszy podłączanych przez USB

  1. Upewnij się, że notebook Mac jest podłączony do gniazdka elektrycznego za pośrednictwem zasilacza.
  2. Podłącz klawiaturę i mysz USB do komputera Mac.
  3. Kiedy komputer Mac będzie włączony, a wyświetlacz otwarty, podłącz komputer Mac do właściwego portu wyświetlacza zewnętrznego lub projektora i włącz wyświetlacz lub projektor. Użyj odpowiedniej przejściówki wideo Apple, jeśli to konieczne.
  4. Gdy wyświetlacz zewnętrzny lub projektor wyświetli obraz biurka, zamknij pokrywę notebooka.
  5. Po zamknięciu pokrywy: 
    • W systemie OS X Lion 10.7 lub nowszej wersji obraz na wyświetlaczu zewnętrznym zmienia kolor na niebieski, a następnie pojawia się na nim biurko.
    • W systemie OS X 10.6.8 lub starszej wersji można obudzić komputer Mac, klikając przycisk myszy lub naciskając klawisz na zewnętrznej klawiaturze.

Teraz możesz używać notebooka Mac tak jak zwykle, korzystając z klawiatury i myszy podłączonych przez USB.

W przypadku używania bezprzewodowej klawiatury i myszy

  1. Upewnij się, że notebook Mac jest podłączony do gniazdka elektrycznego za pośrednictwem zasilacza.
  2. Upewnij się, że interfejs Bluetooth jest włączony, korzystając z okienka Bluetooth w Preferencjach systemowych lub ikony menu Bluetooth ikona Bluetooth.
  3. Połącz w parę klawiaturę lub mysz Bluetooth z komputerem Mac.
  4. W okienku Bluetooth w Preferencjach systemowych kliknij opcję Zaawansowane i upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru znajdujące się obok pozycji Pozwalaj urządzeniom Bluetooth budzić komputer.
  5. Kiedy komputer Mac będzie włączony, a wyświetlacz otwarty, podłącz komputer Mac do właściwego portu wyświetlacza zewnętrznego lub projektora i włącz wyświetlacz lub projektor. Użyj odpowiedniej przejściówki wideo Apple, jeśli to konieczne.
  6. Gdy wyświetlacz zewnętrzny lub projektor wyświetli obraz biurka, zamknij pokrywę notebooka.
  7. Po zamknięciu pokrywy: 
    • W systemie OS X Lion 10.7 lub nowszej wersji obraz na wyświetlaczu zewnętrznym zmienia kolor na niebieski, a następnie pojawia się na nim biurko.
    • W systemie OS X 10.6.8 lub starszej wersji można obudzić komputer Mac, klikając przycisk myszy lub naciskając klawisz na zewnętrznej klawiaturze.

Teraz możesz używać notebooka Mac tak jak zwykle, korzystając z klawiatury i myszy bezprzewodowej.

Odłączanie notebooka Mac od wyświetlacza po zakończeniu używania

Przed odłączeniem wyświetlacza najlepiej uśpić komputer Mac, wybierając kolejno pozycje menu Apple > Uśpij.

Niektóre wyświetlacze DVI i wyświetlacze z wejściem Mini DisplayPort (w tym wyświetlacze DVI Apple z aluminiową ramą oraz 24- i 27-calowe wyświetlacze LED Cinema Display) można odłączać bez wprowadzania komputera w tryb uśpienia. W razie braku pewności, czy dany wyświetlacz obsługuje tę funkcję, należy wprowadzić komputer w tryb uśpienia przed odłączeniem wyświetlacza.

Otwieranie wyświetlacza wewnętrznego w trybie zamkniętego wyświetlacza

Otwarcie wyświetlacza notebooka Mac działającego w trybie zamkniętego wyświetlacza ma różne skutki w zależności od używanego systemu operacyjnego.

System OS X Lion 10.7 lub nowsza wersja

Jeśli otworzysz pokrywę obsługiwanego notebooka Mac z systemem OS X Lion 10.7 lub nowszym podczas korzystania z trybu zamkniętego wyświetlacza, na wyświetlaczu po chwili pojawi się niebieski ekran, a następnie obydwa wyświetlacze staną się aktywne. Aby powrócić do trybu zamkniętego wyświetlacza, należy zamknąć pokrywę.

System OS X Snow Leopard 10.6.8 lub starsza wersja

Jeśli otworzysz pokrywę obsługiwanego notebooka Mac z systemem OS X 10.6.8 lub starszym podczas korzystania z trybu zamkniętego wyświetlacza, może się wydawać, że nie ma sygnału wideo. To normalne działanie. Gdy komputer jest w trybie zamkniętego wyświetlacza, wbudowany wyświetlacz jest wyłączony, a cała pamięć wideo jest przydzielona do wyświetlacza zewnętrznego.

Aby uaktywnić ponownie wbudowany wyświetlacz, należy wprowadzić komputer w tryb uśpienia, a następnie wybudzić go, lub użyć przycisku Wykryj monitory w okienku Monitory w Preferencjach systemowych. Można również nacisnąć kombinację klawiszy Command+F1 na klawiaturze, która nie ma klawisza Numlock.

Data publikacji: