Porty FireWire: dane techniczne

Ten artykuł zawiera dane techniczne portów FireWire stosowanych w niektórych produktach firmy Apple.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Przejrzyj podręcznik użytkownika oraz dane techniczne, aby dowiedzieć się, jakie porty FireWire i w jakiej liczbie są dostępne w Twoim komputerze firmy Apple.

Szybkość przesyłania danych
100 Mb/s, 200 Mb/s, 400 Mb/s i 800 Mb/s (tylko niektóre modele)

Zasilanie
Zakres napięcia wejściowego: 8 do 33 V
Moc wejściowa: około 0,3 W
Zakres napięcia wyjściowego: 12 do 30 V (w zależności od produktu)
Moc wyjściowa: co najmniej 7 W na port

Zasilanie wejściowe jest wymagane tylko na potrzeby działania repeatera i tylko w przypadku komputerów MacBook Pro.

Zasilanie wyjściowe jest zawsze dostępne, gdy komputer firmy Apple jest podłączony do źródła zasilania lub gdy jest uruchomiony (nawet gdy korzysta z zasilania bateryjnego). Zasilania wyjściowego można użyć do dostarczenia energii do koncentratorów i urządzeń FireWire takim jak napędy dyskowe czy układy wyprowadzeń audio typu „breakout box”, dla których zasilanie z portu FireWire komputera jest wystarczające.

Komputery firmy Apple z wieloma portami przekazują dostarczane z zewnątrz zasilanie między portami.

Bezpieczeństwo zasilania
Układy FireWire w komputerach Apple są wyposażone w samozerujące się obwody zabezpieczenia przed przeciążeniami i zwarciami. Jeśli określone urządzenie nie otrzymuje zasilania z portu FireWire lub nieoczekiwanie się wyłącza, przyczyną może być awaria urządzenia lub uszkodzony kabel. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, należy natychmiast odłączyć urządzenie.

Funkcja repeatera
Funkcja repeatera wbudowana w komputery firmy Apple z dwoma lub więcej portami umożliwia przekazywanie danych FireWire między zewnętrznymi urządzeniami za pośrednictwem komputera. Funkcja jest dostępna nawet wtedy, gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia lub jest wyłączony, pod warunkiem, że jest podłączony do źródła zasilania. W przypadku komputera przenośnego korzystającego z zasilania bateryjnego, w trybie uśpienia lub po wyłączeniu komputera funkcja repeatera jest dostępna pod warunkiem, że co najmniej jedno urządzenie FireWire dostarcza zasilanie do komputera za pośrednictwem kabla FireWire.

Kable FireWire
Kable FireWire można nabyć w wielu sklepach elektronicznych. W zależności od producenta mogą one nosić nazwę kabli IEEE 1394 lub inną nazwę specyficzną dla producenta.

Dostępne są kable o różnych długościach i z różnymi rodzajami wtyczek. Standardowe długości to 70 cm, 2 m oraz 4,5 m. Maksymalna długość obsługiwanych kabli wynosi 4,5 m. Kable są zakończone wtyczkami 4-, 6- i 9-stykowymi. Kable ze złączami 6- lub 9-stykowymi przekazują między urządzeniami zarówno zasilanie, jak i dane. Kable 4-stykowe służą wyłącznie do przekazywania danych.

Komputery Mac mogą być wyposażone w 6- lub 9-stykowe porty FireWire. Porty 6-stykowe obsługują prędkości 100 Mb/s, 200 Mb/s i 400 Mb/s (określane odpowiednio jako s100, s200 i s400). Porty 9-stykowe obsługują również prędkość 800 Mb/s (określaną jako s800). Ta prędkość jest używana tylko wtedy, gdy kabel po obu stronach jest zakończony wtyczkami 9-stykowymi.

Data publikacji: