Wykorzystywanie pętli royalty-free przy pracy nad komercyjnymi projektami w aplikacji GarageBand

Dowiedz się więcej o wykorzystywaniu pętli royalty-free przy tworzeniu komercyjnych piosenek, prezentacji multimedialnych, nagrań wideo i animacji w aplikacji GarageBand.

Licencja na aplikację GarageBand mówi:

„Oprogramowanie GarageBand. Użytkownik może wykorzystywać pętle audio (Zawartość audio) firmy Apple i innych firm, zawarte w oprogramowaniu firmy Apple lub w inny sposób dołączone do oprogramowania firmy Apple i udostępnione na zasadach royalty-free, do tworzenia własnych oryginalnych kompozycji muzycznych lub projektów audio. Użytkownik może transmitować i(lub) rozpowszechniać własne kompozycje muzyczne lub projekty audio utworzone z wykorzystaniem Zawartości audio, nie jest natomiast dozwolone rozpowszechnianie samych pętli audio w celach komercyjnych lub niekomercyjnych ani przekształcanie ich w całości lub w części w próbki audio, efekty dźwiękowe lub podkłady”.

W programie GarageBand można więc bez przeszkód tworzyć komercyjną muzykę, nie można jedynie rozpowszechniać pętli jako pętli.

Data publikacji: