Oprogramowanie Boot Camp nie obsługuje konfiguracji z macierzą RAID

Oprogramowanie Boot Camp nie współdziała z konfiguracjami z macierzą RAID.

Nieobsługiwane są wbudowane programowe macierze RAID systemu Microsoft Windows i wszelkie sprzętowe karty RAID (takie jak Mac Pro RAID i Xserve RAID).

Więcej informacji

Aby można było podzielić dysk na partycje i zainstalować system Windows przy użyciu Asystenta Boot Camp, dysk musi być pojedynczą partycją sformatowaną jako wolumin Mac OS X Extended (kronikowany). Jeśli dysk został już podzielony na partycje przy użyciu Narzędzia dyskowego lub innego narzędzia, nie będzie można użyć Asystenta Boot Camp, dopóki na dysku nie zostanie przywrócony jednopartycjowy wolumin systemu Mac OS X.

Oprócz tego Asystent Boot Camp działa tylko na dyskach wewnętrznych. Za pomocą Asystenta Boot Camp nie można przeprowadzić podziału na partycje i zainstalować systemu Windows na dysku zewnętrznym.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: