Oprogramowanie Boot Camp nie obsługuje RAID

Nie można używać RAID z systemem Microsoft Windows na komputerach Mac.

Oprogramowanie Boot Camp nie zainstaluje systemu Microsoft Windows na woluminach RAID, w tym woluminach z zamontowaną kartą RAID.

System Windows na komputerze Mac nie rozpoznaje woluminów RAID, w tym woluminów z zamontowaną kartą RAID.
  

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: