Pomoc dotycząca szczelinowego napędu SuperDrive w komputerze Mac

Wykonaj poniższe czynności, jeśli potrzebujesz pomocy podczas konfigurowania albo używania napędu SuperDrive USB firmy Apple, napędu MacBook Air SuperDrive lub wbudowanego napędu SuperDrive.

Do komputerów firmy Apple, które nie mają wbudowanego napędu optycznego, można podłączyć zewnętrzny napęd SuperDrive USB firmy Apple lub napęd MacBook Air SuperDrive w celu odczytania nośników optycznych, takich jak płyty CD i DVD. Kabel napędu SuperDrive USB firmy Apple jest trochę dłuższy (340 mm) od kabla dołączonego do napędu MacBook Air SuperDrive (250 mm). Oba te napędy są funkcjonalnie równoważne.

Starsze modele komputerów MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Pro i Mac mini są wyposażone we wbudowany napęd SuperDrive. Napęd SuperDrive korzysta z mechanizmu szczelinowego, który wciąga płytę bezpośrednio do napędu. Nie jest wymagane wcześniejsze umieszczenie płyty na tacy napędu. Napędy optyczne starszych modeli komputerów Mac Pro korzystają z tacy podającej.

Pierwsze kroki

 1. Połóż napęd SuperDrive USB firmy Apple poziomo na płaskiej powierzchni, srebrną pokrywą skierowaną do góry (jak pokazano poniżej). Położenie napędu SuperDrive odwrotnie uniemożliwia odczyt płyt.

  Prawidłowo — aluminiowa obudowa jest skierowana do góry

  Nieprawidłowo — logo firmy Apple powinno być skierowane w dół

  Do portu USB wyświetlacza zewnętrznego może nie być dostarczane zasilanie podczas uruchamiania, dlatego jeśli napęd SuperDrive ma służyć jako urządzenie rozruchowe, należy podłączyć go bezpośrednio do portu USB komputera firmy Apple. Gdy już nie będzie wymagane uruchamianie komputera przy użyciu napędu SuperDrive, można ponownie podłączyć ten napęd do wyświetlacza.

 2. Napędy SuperDrive USB firmy Apple i MacBook Air SuperDrive są przeznaczone specjalnie do użytku z komputerami Mac, które nie są wyposażone we wbudowany napęd optyczny. Podłącz napęd SuperDrive bezpośrednio do portu USB komputera. Nie używaj koncentratora USB.
 3. Napędu SuperDrive można też używać po podłączeniu do tylnego portu USB wyświetlacza Apple LED Cinema Display (24-calowego, koniec 2008 r.), Apple LED Cinema Display (27-calowego) lub Apple Thunderbolt Display.
 4. Napędu nie należy umieszczać pod niczym ciężkim, pod komputerem ani kłaść go na komputerze.
 5. W przypadku problemów z napędem SuperDrive w systemie Microsoft Windows spróbuj uruchomić komputer dopiero po podłączeniu napędu.

Sprawdzenie płyty

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy się najpierw upewnić, że używana płyta jest obsługiwana przez dany komputer. Włożenie płyty o niestandardowym kształcie lub rozmiarze do napędu nieobsługującego takiej płyty może spowodować uszkodzenie napędu. Uszkodzenia spowodowane użyciem nieobsługiwanych płyt nie są objęte gwarancją firmy Apple ani przedłużonymi umowami serwisowymi. Napędy szczelinowe używane w komputerach firmy Apple obsługują wyłącznie standardowe okrągłe płyty o średnicy 120 mm.

Standardowa okrągła płyta o średnicy 120 mm:

Przykładowe płyty o niestandardowych rozmiarach lub kształtach, które nie są obsługiwane:Rozwiązywanie konkretnych problemów

Poniżej wymieniono kilka możliwych objawów. Wykonanie czynności przypisanych do odpowiednich objawów pozwoli ustalić, co jest źródłem problemu — napęd czy używany nośnik. Przed użyciem płyty sprawdź, czy nie jest ona pęknięta, porysowana ani zniszczona w inny sposób. Zwróć przy tym też uwagę na wewnętrzny pierścień płyty, który musi być gadki i równy. Płyta z fizycznymi uszkodzeniami może utknąć w napędzie lub spowodować jego uszkodzenie.

Napęd nie przyjmuje płyt

 1. Upewnij się, że płyta wkładana do napędu nie jest odkształcona. W tym celu ułóż płytę na płaskiej powierzchni, etykietą do dołu. Jeśli płyta jest w jakikolwiek sposób odkształcona lub wygięta, nie należy jej używać, ponieważ może ona utknąć w napędzie. Nie używaj płyt z dodatkowymi elementami przyklejonymi do powierzchni (na przykład płyt czyszczących).
 2. Jeśli napęd ma trudności z przyjęciem płyty lub zatrzymuje się w połowie wkładania płyty, sprawdź uważnie, czy na płycie nie ma żadnych etykiet, które mogą przeszkadzać. Jeśli na płycie nie ma żadnych częściowo odklejonych etykiet, spróbuj włożyć płytę jeszcze kilka razy.
 3. Wypróbuj inną płytę, aby sprawdzić, czy problem nie dotyczy danego nośnika.
 4. Upewnij się, że wkładasz płytę wystarczająco głęboko, aby uaktywnić mechanizm napędu. Płyta musi się znaleźć w napędzie prawie w całości, zanim napęd uruchomi mechanizm wciągający. Jeśli nie włożysz płyty wystarczająco głęboko, napęd wysunie płytę z powrotem.
 5. Po całkowitym włożeniu płyty do napędu poczekaj sekundę lub dwie na uruchomienie mechanizmu wciągającego.
 6. Zresetuj kontroler zarządzania systemem (SMC).
 7. Jeśli napęd stale wysuwa wkładane płyty, skontaktuj się z firmą Apple lub Autoryzowanym Serwisem Apple albo umów się na spotkanie w sklepie detalicznym Apple Store.

Napęd przyjmuje płyty, ale ich nie czyta lub je automatycznie wysuwa

 1. Upewnij się, że napęd nie jest ułożony odwrotnie. Aluminiowa pokrywa powinna być skierowana do góry, zgodnie z ilustracją w sekcji 1.
 2. Upewnij się, że na powierzchni płyty nie znajdują się zarysowania ani kurz, ponieważ ich obecność może spowodować, że płyta nie będzie rozpoznawana i nie pojawi się na biurku.
 3. Podłącz napęd MacBook Air SuperDrive bezpośrednio do portu USB komputera, a nie do koncentratora USB.
 4. Zresetuj kontroler zarządzania systemem (SMC).
 5. Upewnij się, że rodzaj używanej płyty jest obsługiwany przez napęd. Program Profil systemu lub Informacje o systemie może udostępnić dodatkowe informacje dotyczące nośników obsługiwanych przez komputer.
  • OS X Snow Leopard 10.6 i starsze: otwórz program Profil systemu, wybierając opcję Ten Mac z menu Apple (). Następnie kliknij opcję Więcej informacji.
  • OS X Lion 10.7 i nowsze: kliknij menu Apple (), a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Option. Wybierz w menu polecenie Informacje systemowe.
 6. Jeśli płyta nadal nie jest rozpoznawana, skontaktuj się z firmą Apple lub Autoryzowanym Serwisem Apple albo umów się na spotkanie w sklepie detalicznym Apple Store.

Napęd nie wysuwa płyty lub robi to powoli

 1. Jeśli napęd wysuwa płyty powoli albo z trudem, włóż i wysuń płytę kilka razy pod rząd. Sprawdź, czy na płycie nie ma przyklejonej etykiety lub grubość płyty nie jest zwiększona w inny sposób. Jeśli to możliwe, odklej etykietę.
 2. Jeśli napęd nie wysuwa płyty, spróbuj nacisnąć przycisk wysuwania na klawiaturze. W przypadku niektórych starszych klawiatur do wysuwania płyt może służyć klawisz F12.
 3. Jeśli płyta nie zostanie wysunięta, spróbuj przeciągnąć ikonę płyty do Kosza.
 4. Jeśli płyta nie zostaje wysunięta, spróbuj uruchomić ponownie komputer, przytrzymując naciśnięty klawisz myszy lub gładzika podczas rozruchu. Dzięki temu napęd SuperDrive spróbuje wysunąć płytę.
 5. Jeśli płyta nadal nie jest wysuwana, zresetuj kontroler zarządzania systemem (SMC) i wykonaj ponownie czynności od 1 do 4.
 6. Jeśli nadal nie można wysunąć płyty, skontaktuj się z firmą Apple lub Autoryzowanym Serwisem Apple albo umów się na spotkanie w sklepie detalicznym Apple Store.

Napęd pracuje głośno lub wibruje

 1. Pamiętaj, że pewien stopień hałasu i wibracji jest związany z normalnym działaniem napędu optycznego, w którym płyta obraca się bardzo szybko. Nie stanowi to powodu do zmartwień.
 2. Jeśli uważasz, że przy wkładaniu lub wysuwaniu płyt napęd wydaje nadmierny hałas, spróbuj wielokrotnie włożyć i wyjąć płytę, aby rozwiązać problem.
 3. Spróbuj użyć innych płyt, aby sprawdzić, czy problem dotyczy konkretnej płyty lub określonego rodzaju płyt, czy jego źródłem jest sam napęd. Nierównomierne obciążenie płyty, na przykład etykietami lub naklejkami, może powodować dodatkowy szum lub silniejsze wibracje podczas rozpędzania płyty w napędzie.
 4. Zresetuj kontroler zarządzania systemem (SMC).
 5. Wibracje spowodowane pracą napędu optycznego mogą wzrastać podczas korzystania z komputera na powierzchni, która nie jest wystarczająco twarda i pozioma. Sprawdź, czy są zamontowane wszystkie plastikowe nóżki komputera, ponieważ ich brak może spowodować efekt nierównej powierzchni.
 6. Pamiętaj, że napęd powinien pracować wyłącznie w pozycji poziomej i może pracować głośniej podczas próby korzystania z niego w innej pozycji. Podnoszenie lub przesuwanie urządzenia w trakcie odczytywania płyty może spowodować utratę wyważenia płyty. Żadne uszkodzenia napędu lub nośnika powstałe wskutek używania napędu w ten sposób nie są objęte gwarancją.
 7. Pewien poziom szumu i wibracji jest naturalny, jednak jeśli uważasz, że generowane przez napęd szum lub wibracje nie są normalne, skontaktuj się z firmą Apple lub Autoryzowanym Serwisem Apple albo umów się na spotkanie w sklepie detalicznym Apple Store w celu uzyskania dostępu do dodatkowych opcji rozwiązywania problemów, diagnostyki lub serwisowania.

Zarysowane płyty

Jeśli nośniki ulegają zarysowaniu po użyciu w napędzie, skontaktuj się z firmą Apple lub Autoryzowanym Serwisem Apple albo umów się na spotkanie w sklepie detalicznym Apple Store w celu uzyskania dostępu do dodatkowych opcji rozwiązywania problemów, diagnostyki lub serwisowania.

Więcej informacji

 • Napędu SuperDrive można używać z komputerami Mac mini (koniec 2009 r.) i nowszymi, MacBook Pro z wyświetlaczem Retina, MacBook Air, iMac (koniec 2012 r.) i nowszymi oraz Mac Pro (koniec 2013 r.). W tych modelach nie ma przycisku wysuwania płyty z napędu. Aby wysunąć płytę, należy kliknąć jej ikonę z naciśniętym klawiszem Control lub prawym przyciskiem myszy, a następnie z wyświetlonego menu wybrać polecenie Wysuń. Można też przeciągnąć ikonę płyty do Kosza.
 • W przypadku komputerów, które nie mają wbudowanego napędu optycznego ani nie mają napędu SuperDrive USB firmy Apple, można skorzystać z funkcji Udostępnianie DVD lub CD umożliwiającej dostęp do płyty CD lub DVD znajdującej się w napędzie optycznym innego komputera.

Zapoznaj się z listą zgodności komputerów Mac oraz napędów SuperDrive USB firmy Apple lub MacBook Air SuperDrive.

Data publikacji: