Przesyłanie upominków App Store i iTunes pocztą e-mail

Sklepy App Store, iTunes Store i Apple Books umożliwiają podarowanie upominku w postaci kredytu sklepowego, książek (tekstowych i audio), muzyki, filmów, programów TV lub aplikacji. Dowiedz się, jak wysłać lub zrealizować upominek.

Widzisz w sklepie App Store, iTunes Store lub Apple Books aplikację lub inną rzecz, która zainteresowałaby Twojego znajomego lub członka rodziny? Możesz kupić dla tej osoby wybraną rzecz, korzystając z metody płatności zarejestrowanej na swoim koncie Apple ID. Jeśli nie masz zarejestrowanej metody płatności, dowiedz się, jak ją dodać. Możesz także wysłać wybranej osobie pieniądze w ramach kredytu sklepowego umożliwiającego zakup wybranej zawartości w sklepie App Store, iTunes Store lub Apple Books.

Aby przesyłać upominki App Store i iTunes1, potrzebne są:

Odbiorca upominku musi mieć konto Apple ID zarejestrowane w tym samym kraju lub regionie co Ty. Przykład: nie możesz wysłać ze Stanów Zjednoczonych upominku App Store i iTunes w postaci kwoty 25 USD znajomemu, który mieszka w Norwegii.

1. Nie ze wszystkich krajów i regionów można wysyłać upominki App Store i iTunes.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Można podarować kwotę pieniężną lub rzeczy.

     iPhone ze stroną Wyślij podarunek otwartą w App Store, z wiadomością Happy birthday.

Podarowanie kwoty

 1. Otwórz aplikację App Store.
 2. Stuknij opcję Dzisiaj, a następnie stuknij swoje zdjęcie lub ikonę profilu Ikona profilu w prawym górnym rogu. W razie potrzeby zaloguj się przy użyciu konta Apple ID.
 3. Stuknij opcję „Wyślij kartę upominkową pocztą e-mail”.
 4. Wprowadź adres e-mail odbiorcy. Jeśli chcesz, dodaj wiadomość.
 5. Stuknij kwotę, jaką chcesz podarować, lub stuknij opcję Inne, aby wprowadzić inną kwotę.
 6. Domyślnie upominek jest wysyłany od razu po zakupie. Jeśli chcesz, żeby został wysłany później, stuknij opcję Dzisiaj, a następnie ustaw datę wysłania upominku.
 7. Stuknij opcję Dalej w prawym górnym rogu.
 8. Wybierz motyw upominku i stuknij opcję Dalej.
 9. Stuknij opcję Kup, a następnie przycisk Kup teraz, aby potwierdzić.

iPhone ze stroną Wyślij podarunek otwartą w iTunes Store, z wiadomością „Widziałeś to? Myślę, że Ci się spodoba”.

Podarowanie aplikacji lub innej rzeczy

 1. Otwórz aplikację App Store, iTunes Store lub Książki. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą konta Apple ID.
 2. Znajdź rzecz, którą chcesz podarować. Nie możesz podarować bezpłatnej rzeczy.
 3. W aplikacji App Store stuknij przycisk przycisk Więcej w prawym górnym rogu strony produktowej aplikacji, a następnie stuknij przycisk Podaruj aplikację przycisk Podarunek. W aplikacji iTunes Store stuknij przycisk przycisk Udostępnij, a następnie stuknij przycisk Podarunek przycisk Podarunek. W aplikacji Książki stuknij przycisk Podarunek przycisk Podarunek.
 4. Wprowadź adres e-mail odbiorcy. Jeśli chcesz, dodaj wiadomość.
 5. Domyślnie upominek jest wysyłany od razu po zakupie. Jeśli chcesz, żeby został wysłany później, stuknij opcję Dzisiaj, a następnie ustaw datę wysłania upominku.
 6. Stuknij opcję Dalej w prawym górnym rogu.
 7. Wybierz motyw upominku i stuknij opcję Dalej.
 8. Stuknij opcję Kup, a następnie przycisk Kup teraz, aby potwierdzić.

Korzystając z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, nie można podarować pojedynczych utworów. Aby podarować pojedynczy utwór, użyj aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC.

Na komputerze Mac lub PC

Można podarować kwotę pieniężną lub rzeczy. Na komputerze Mac możesz podarować rzeczy ze sklepu iTunes Store lub książki ze sklepu Apple Books. Na komputerze PC możesz podarować rzeczy ze sklepu iTunes Store. Nie można podarować aplikacji z komputera Mac ani PC. 

Podarowanie kwoty

 1. Otwórz aplikację iTunes lub książki, a następnie kliknij opcję Sklep lub Księgarnia. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą konta Apple ID.
 2. W sekcji Szybkie linki po prawej stronie programu iTunes lub Książki kliknij opcję Wyślij upominek.
 3. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
 4. Dodaj wiadomość.
 5. Kliknij kwotę, jaką chcesz podarować, lub kliknij opcję Inne, aby wprowadzić inną kwotę.
 6. Domyślnie upominek jest wysyłany od razu po zakupie. Jeśli chcesz, żeby został wysłany później, wybierz opcję Inna data, a następnie ustaw datę wysłania upominku.
  Strona Upominek App Store i iTunes z wiadomością Happy birthday i kwotą 30 euro.
 7. Kliknij opcję Dalej w prawym dolnym rogu.
 8. Wybierz motyw upominku i kliknij opcję Dalej.
 9. Potwierdź zakup upominku, klikając opcję Kup upominek. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu konta Apple ID.
  Strona Potwierdź upominek, zawierająca kwotę, wiadomość, datę wysłania upominku oraz adresy e-mail nadawcy i odbiorcy.

Podarowanie rzeczy

 1. Otwórz aplikację iTunes lub Książki. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą konta Apple ID.
 2. Znajdź rzecz, którą chcesz podarować. Nie możesz podarować bezpłatnej rzeczy.
 3. Kliknij strzałkę po prawej stronie ceny rzeczy przycisk pokazania menu opcji menu.
  Album w iTunes Store ze strzałką obok ceny albumu.
 4. Wybierz z menu opcję Podaruj [typ rzeczy].
 5. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
 6. Jeśli chcesz, dodaj wiadomość.
 7. Domyślnie upominek jest wysyłany od razu po zakupie. Jeśli chcesz, żeby został wysłany później, wybierz opcję Inna data, a następnie ustaw datę wysłania upominku.
  Strona Upominek App Store i iTunes z wybranym albumem i wiadomością „Myślę, że Ci się spodoba. Miłego słuchania”.
 8. Kliknij opcję Dalej w prawym dolnym rogu.
 9. Wybierz motyw upominku i kliknij opcję Dalej.
 10. Potwierdź zakup upominku, klikając opcję Kup upominek. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu konta Apple ID.
  Strona Potwierdź upominek, zawierająca nazwę albumu, cenę oraz adresy e-mail nadawcy i odbiorcy.

Realizowanie lub ponowne wysyłanie upominku

Gdy ktoś wyśle Ci upominek, powiadomimy Cię o tym w wiadomości e-mail. W tej wiadomości stuknij lub kliknij opcję Zrealizuj. Pozycja zostanie otwarta i rozpocznie się jej pobieranie. Może być konieczne zalogowanie się za pomocą konta Apple ID.

Jeśli wyślesz upominek, a odbiorca nie otrzyma wiadomości e-mail, wyślij ponownie swój upominek App Store i iTunes. Upominek można wysyłać ponownie do czasu jego zrealizowania przez odbiorcę. Przed ponownym wysłaniem upewnij się, że adres e-mail odbiorcy został wpisany prawidłowo.

Anulowanie upominku lub sprawdzanie, czy upominek został zrealizowany

Gdy odbiorca zrealizuje upominek App Store i iTunes, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w którym upominek będzie figurował jako „Upominek App Store i iTunes dla [adres e-mail]”.

Aby anulować upominek, możesz skontaktować się ze Wsparciem Apple najpóźniej na dwa dni przed zaplanowaną datą dostarczenia.

Więcej informacji

 • Nawet jeśli dysponujesz kredytem sklepowym, kwotą za zakupione upominki App Store i iTunes zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na Twoim koncie Apple ID. Za upominek App Store i iTunes nie można zapłacić przy użyciu środków z kredytu sklepowego.
 • Upominków nie możesz kupić, jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej i masz na swoim koncie włączoną opcję Poproś o zakup

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: