Udostępnianie biblioteki iTunes w sieci domowej

Bibliotekę iTunes możesz udostępniać innym komputerom lub urządzeniom za pomocą Kolekcji domowej lub funkcji Udostępnianie muzyki.

Kolekcja domowa i Udostępnianie muzyki to dwie metody strumieniowego odtwarzania muzyki z komputera na innych urządzeniach lub komputerach w sieci domowej.

Jeśli chcesz udostępnić swoją kolekcję muzyczną na wszystkich urządzeniach, poznaj dostępne opcje. Możesz też udostępniać zakupy innym członkom rodziny, jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej.

Kolekcja domowa

Kolekcja domowa pozwala przesyłać zawartość na inny komputer lub odtwarzać ją strumieniowo na innych urządzeniach. Aby zobaczyć swoją bibliotekę i jej zawartość na innym komputerze, musisz się na nim zalogować za pomocą tego samego identyfikatora Apple ID i hasła.

Dowiedz się, jak za pomocą Kolekcji domowej udostępniać muzykę ze swojej biblioteki iTunes na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, innym komputerze Mac lub PC albo urządzeniu Apple TV.

Zawartości z usługi Apple Music nie można udostępniać za pomocą Kolekcji domowej.

Udostępnianie muzyki

Funkcja Udostępnianie muzyki umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki na inne komputery Mac lub PC w sieci za pośrednictwem programu iTunes. Aby inne osoby mogły zobaczyć Twoją udostępnioną bibliotekę i udostępnione listy utworów, musisz mieć na komputerze uruchomiony program iTunes.

Jeśli udostępniona biblioteka iTunes nie jest chroniona hasłem, każda osoba w danej sieci będzie mogła zobaczyć tę bibliotekę i jej nazwę oraz przejrzeć jej zawartość. Funkcja udostępniania jest przeznaczona do użytku prywatnego i działa tylko na komputerach podłączonych do tej samej sieci domowej . Udostępniać można wyłącznie utwory wolne od zabezpieczeń DRM (Digital Rights Management).

Zawartości z usługi Apple Music nie można udostępniać za pomocą funkcji Udostępnianie muzyki.
 

Włączanie funkcji Udostępnianie muzyki

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Udostępnianie.
 4. Zaznacz opcję „Udostępniaj bibliotekę w sieci lokalnej”. Możesz udostępnić całą bibliotekę lub tylko zawartość określonego rodzaju czy konkretne listy utworów.
 5. Jeśli chcesz ograniczyć dostęp do biblioteki, możesz zabezpieczyć ją hasłem. Zaznacz opcję „Wymagane hasło” i wpisz hasło w polu.
 6. Kliknij przycisk OK.

Dostosowywanie biblioteki

Możesz nadać swojej bibliotece nazwę, która będzie widoczna dla innych użytkowników programu iTunes w Twojej sieci. 

 1. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 2. Na karcie Ogólne wpisz wybraną nazwę biblioteki w polu Nazwa biblioteki.

Przeglądanie udostępnionych bibliotek

 1. Otwórz program iTunes.
 2. W lewym górnym rogu kliknij ikonę ikona iTunes Music, wybierz opcję Muzyka, a następnie menu Edycja.
 3. Wybierz ikonę ikona menu Udostępnione biblioteki Udostępnione biblioteki i kliknij opcję Gotowe.
 4. Na ekranie pojawią się biblioteki innych osób w tej samej sieci, które mają otwarty program iTunes na swoich komputerach. Kliknij ikonę ikona udostępnianej biblioteki [nazwa biblioteki], aby ja przejrzeć. Kliknij ikonę , aby zerwać połączenie z udostępnianą biblioteką.

Więcej informacji

 • Niektóre elementy, takie jak aplikacje, nie pojawiają się w funkcji udostępniania muzyki ani w głównym widoku funkcji Kolekcja domowa.
 • Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z Kolekcją domową.
Data publikacji: