Sprawdzanie, czy Bonjour dla systemu Windows zastało zainstalowana pomyślnie

Po zainstalowaniu Bonjour dla systemu Windows istnieje parę sposobów na sprawdzenie, czy to oprogramowanie jest włączone i działa prawidłowo.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Sprawdź pasek narzędzi programu Internet Explorer

 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. Na pasku narzędzi przeglądarki powinna być widoczna ikona Bonjour (wirująca ikona). Jeśli ta ikona nie jest widoczna, oprogramowanie nie zostało zainstalowane na komputerze (zobacz sekcję „Odinstaluj i zainstaluj ponownie” poniżej).
 3. Jeśli ikona jest widoczna, kliknij ją, aby wyświetlić okno z usługami Bonjour dostępnymi w sieci. Jeśli to okno wyświetla się, oprogramowanie działa poprawnie.

Jeśli Bonjour przestaje działać zgodnie z oczekiwaniami, najłatwiejszym sposobem na przywrócenie jego działa jest odinstalowanie i ponownie zainstalowanie oprogramowania (zobacz poniżej).

Chwyć menu z paska eksploratora

Jeśli okno programu Internet Explorer nie wyświetla paska narzędzi, aby sprawdzić ikonę Bonjour (pasek może być wyłączony na niektórych komputerach), sprawdź podmenu na pasku eksploratora. Możesz użyć elementu menu Bonjour, aby powielić funkcję jego ikony paska narzędzi. Aby je odnaleźć:

 1. Kliknij menu Widok i przejdź do paska eksploratora.
 2. Jeśli oprogramowanie jest zainstalowane, powinno zostać wyświetlone podmenu z elementem menu o nazwie Bonjour.
 3. Kliknij pozycję Bonjour, aby wyświetlić panel przeglądarki z lewej strony z usługami Bonjour dostępnymi w sieci.

Odinstaluj i zainstaluj ponownie

Jeśli żaden z powyższych elementów nie jest widoczny po zainstalowaniu oprogramowania Bonjour, odinstaluj je i zainstaluj ponownie.

 1. Przejdź do Panelu sterowania i kliknij opcję Dodaj lub usuń programy.
 2. Z listy wybierz pozycję Bonjour.
 3. Kliknij opcję Zmień/Usuń.
 4. Wybierz opcję Usuń i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Zainstaluj ponownie Bonjour dla systemu Windows z witryny internetowej Apple lub otrzymanego nośnika.
Data publikacji: