Sprawdzanie, czy instalacja oprogramowania Bonjour dla systemu Windows przebiegła pomyślnie

W tym artykule przedstawiono kilka sposobów sprawdzania, czy oprogramowanie Bonjour dla systemu Windows zostało pomyślnie zainstalowane i działa prawidłowo.

Sprawdzenie paska narzędzi programu Internet Explorer

 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. Na pasku narzędzi przeglądarki powinna być widoczna ikona usługi Bonjour (wirująca ikona). Brak ikony usługi Bonjour oznacza, że oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze (zobacz sekcję „Dezinstalacja i ponowna instalacja” poniżej).
 3. Jeśli ikona jest widoczna, kliknij ją, aby wyświetlić okno z listą usług Bonjour dostępnych w sieci. Jeśli okno się pojawi, oznacza to, że oprogramowanie działa normalnie.

Jeśli usługa Bonjour przestanie działać zgodnie z oczekiwaniami, najprostszym sposobem na przywrócenie jej sprawności jest odinstalowanie i ponowne zainstalowanie oprogramowania (zobacz niżej).

Wyświetlenie menu z Paska eksploratora

Jeśli w oknie przeglądarki Internet Explorer nie widać paska narzędzi (na niektórych komputerach jest on wyłączony) i nie możesz sprawdzić, czy jest na nim ikona usługi Bonjour, przejrzyj zamiast tego podmenu Paska eksploratora. Opcja Bonjour w menu odpowiada za takie same funkcje co ikona usługi Bonjour na pasku narzędzi. Aby znaleźć tę opcję:

 1. Kliknij menu Widok i wskaż opcję Pasek eksploratora.
 2. Zostanie wyświetlone podmenu, w którym powinna się znajdować pozycja Bonjour, jeśli oprogramowanie zostało zainstalowane.
 3. Kliknij pozycję Bonjour. Z lewej strony okna zostanie wyświetlony panel przeglądarki z listą usług Bonjour dostępnych w sieci.

Dezinstalacja i ponowna instalacja

Jeśli żaden z opisanych wyżej elementów nie jest dostępny po zainstalowaniu oprogramowania Bonjour, należy odinstalować oprogramowanie i zainstalować je ponownie.

 1. Przejdź do Panelu sterowania i kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
 2. Wybierz z listy pozycję Bonjour.
 3. Kliknij przycisk Zmień/Usuń.
 4. Wybierz opcję Usuń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Ponownie zainstaluj oprogramowanie Bonjour dla systemu Windows z witryny firmy Apple lub z nośnika, na którym się ono oryginalnie znajdowało.
Data publikacji: