iCloud: informacje o adresach e-mail @icloud.com, @me.com i @mac.com

W zależności od tego, kiedy zostało utworzone konto usługi iCloud, adresy e-mail i aliasy usługi iCloud mogą znaleźć się w domenie @icloud.com, @me.com lub @mac.com. Dowiedz się więcej na temat przydzielania tych adresów e-mail.

Przejrzyj te scenariusze i określ, który Ciebie dotyczy:

  • W przypadku utworzenia konta usługi iCloud 19 września 2012 roku lub później adres e-mail i aliasy kończą się ciągiem @icloud.com. Dowiedz się więcej o adresach e-mail @icloud.com.
  • W przypadku utworzenia konta usługi iCloud przed 19 września 2012 roku lub przejścia do usługi iCloud z aktywnym kontem MobileMe przed 1 sierpnia 2012 roku dostępne będą oba adresy e-mail: @me.com i @icloud.com.
  • W przypadku posiadania działającego adresu e-mail @mac.com w dniu 9 lipca 2008 roku, zachowania aktywnego konta MobileMe i przejścia do usługi iCloud przed 1 sierpnia 2012 roku można używać adresów e-mail @icloud.com, @me.com i @mac.com z kontem usługi iCloud.

W każdym z tych przypadków można zalogować się w usłudze iCloud za pomocą adresu e-mail @icloud.com lub identyfikatora Apple ID używanego z kontem usługi iCloud.

Jeśli dla konta utworzono aliasy pocztowe, należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Można zmienić lub usunąć alias pocztowy, ale po usunięciu aliasu pocztowego @mac.com lub @me.com nie można dodać ich z powrotem do konta usługi iCloud.
  • Alias pocztowy nie umożliwia logowania się w witrynie iCloud.com. Należy zalogować się za pomocą adresu e-mail @icloud.com lub identyfikatora Apple ID używanego z kontem usługi iCloud.
Data publikacji: