Drukowanie na drukarce podłączonej do stacji bazowej AirPort w systemie Windows XP

Dowiedz się o drukowaniu na drukarce podłączonej do stacji bazowej AirPort w systemie Windows XP.

Zanim rozpoczniesz:

Jeśli używasz systemu Microsoft Windows XP SP3 lub nowszego, możesz drukować na drukarce USB podłączonej do stacji bazowej AirPort.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom Kreator drukarek Bonjour dla systemu Windows XP, wybierając kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Bonjour > Kreator drukarek Bonjour.
  2. Kliknij przycisk Dalej.
  3. Wybierz drukarkę.
  4. Wybierz sterownik drukarki.
  5. Kliknij przycisk Zakończ.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: