Drukowanie do stacji bazowej AirPort z systemu Windows XP

Dowiedz się o drukowaniu do stacji bazowej AirPort z systemu Microsoft Windows XP.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Zanim rozpoczniesz:

  • Pobierz i zainstaluj Bonjour dla systemu Windows.
  • Zainstaluj również najnowsze sterowniki drukarki dostępne w witrynie producenta drukarki.

Jeśli używasz systemu Microsoft Windows XP SP3 lub nowszego, możesz drukować do drukarki USB podłączonej do stacji bazowej AirPort.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz kreatora drukowania Bonjour dla systemu Windows XP, wybierając kolejno w menu Start opcje Start > Wszystkie programy > Bonjour > Kreator drukowania Bonjour.
  2. Kliknij przycisk Dalej.
  3. Wybierz drukarkę.
  4. Wybierz sterownik drukarki.
  5. Kliknij przycisk Zakończ.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: